Hóa 12 – Khai giảng khóa mới

Khóa học này dành cho các em Học sinh 11 lên 12 hoặc clashroyaleboom Học sinh đã học 12