Lớp học tại nhà thầy Tùng

Click vào đây để xem địa chỉ

Thông báo khóa mới

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP ĐANG HỌC 

Lớp Lịch học Giờ học GV phụ trách
 12 Thứ hai, thứ sáu  19g00 – 21g00  Nguyễn Kim Ngân
11 Thứ ba, thứ năm 19g30 – 21g00 Nguyễn Kim Ngân
10 Thứ ba, thứ năm 17g45 – 19g15 Nguyễn Kim Ngân

 

 BÁO GIẢNG TRONG TUẦN 

 • Thứ sáu, 17/ 7/ 2015
 • - Chủ đề: Khái quát về cacbohiđrat
 • - Chủ đề: Cấu tạo mạch hở, tính chất hóa học và điều chế glucozơ
 • HS lưu ý: Video nâng cao về cấu trúc mạch vòng của glucozơ chiều chủ nhật 19/7 sẽ có
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Thứ hai 20/ 7/ 2015
 • Sửa bài tập phiếu 12, còn 3 câu: 15, 16, 17 tự làm (xem HD)
 • Hoàn thiện kiến thức về glucozơ trong sách trang 35 & 36 (đến hết mục IV)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1 - Thứ sáu, 24/ 7/ 2015
 • - Chủ đề: Cấu tạo mạch hở và tính chất hóa học của frutozơ
 • - Chủ đề: Cấu tạo phâu tử và tính chất hóa học của saccarozơ
 • - Giải bài tập trong PHT số 13 - đã giải xong hết.
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, thứ hai 27/ 7/ 2015
 • Học chủ đề: Cấu tạo phân tử tinh bột và xenlulozơ
 • Học chủ đề: TCHH tinh bột và xenlulozơ
 • Giải PHT số 14, câu 1 đến câu 9
 • Dặn về nhà: giải xong P14 và ôn tập toàn bộ lý thuyết từ glucoz đến xenluloz (thứ sáu ôn tập chương)
 • Video buổi học hiện đang trục trặc, hết tuần mới có
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, thứ sáu 31/ 7/ 2015
 • Tổng kết về cacbohidrat - học trong sách, trang 37 và 38: saccaroz, tinh bột và xenluloz
 • Giải PHT số 16 (xong)
 • Giải PHT số 15 (4 trang) từ câu 1 đến câu 37.
 • Về nhà giải hết câu còn lại trong P15. Ôn tập hết chương để tuần sau kiểm tra
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Thứ hai, 03/8/2015
 • Chủ đề: Khái niệm amin và bậc amin
 • Chủ đề: Viết ctct các đồng phân amin no đơn hở
 • Chủ đề: Danh pháp amin
 • Về nhà: Giải BT 1-7 của PHT số 18
 • Kiểm tra 1 tiết chương 2
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Thứ sáu, 7/ 8/ 2015
 • Chủ đề: Toán amin tác dụng với axit, muối
 • Giải bài tập P19: câu 1 đến câu 3 - Về nhà giải đến hết câu 14 (bỏ qua câu 12 và 13)
 • Mấy bữa thầy bận nên giờ thầy mới up bài hướng dẫn giải P19
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Thứ hai, 10/ 8/2015
 • Sửa P19 - đến câu 20, Về nhà giải tiếp các câu còn lại (xem hướng dẫn của thầy)
 • Học chủ đề toán đốt amin
 • Về nhà giải hết bài tập trong P18 (xem hướng dẫn của thầy)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Thứ sáu, 14/ 8/ 2015
 • Học chủ đề: So sánh lực bazơ
 • Học chủ đề: Ảnh hưởng qua lại giữa N (amin) với nhân thơm
 • Tổng kết bài amin trong sách lý thuyết
 • Giải bài tập P20. Tại lớp từ câu 1 đến 7. Về nhà từ 8 đến 38. Xem hướng dẫn
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Thứ hai, 17/ 8/ 2015
 • - Khái niệm, đồng phân và danh pháp của amino axit
 • - Luyện tập tính toán theo thành phần phân tử amino axit.
 • - Luyện tập tính toán theo thành phần phân tử amino axit.
 • - Giải P21 các câu: 1, 2, 3, 5, 6, 7 – 10. Về nhà giải hết các câu còn lại (xem HD)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Thứ sáu, 21/ 8/ 2015
 • Sửa bài tập trong P21, P20
 • Kiểm tra amin
 • Sửa kiểm tra
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Thứ hai, 24/ 8/ 2015
 • - Sự liên quan giữa tính chất vật lí và cấu tạo phân tử amino axit.
 • - Tính chất axit  bazơ của amino axit.
 • - Toán amino axit tác dụng với HCl và NaOH.
 • - Luyện tập P22: Giải các bài 12-17, 23 – 30 (bỏ các bài 26 và 29).
 • Bài về nhà: Các bài còn lại trong P22
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Thứ sáu, 28/ 8/ 2015
 • - Tổng kết bài amino axit trong sách
 • - Chủ đề khái niệm, đồng phân, danh pháp peptit.
 • - Giải P23 – Phần củng cố: câu 1 – 7.
 • - Giải P23 – Phần khái niệm peptit: câu 1 – 11
 • - Dặn ôn hết lý thuyết và bài tập amino axit – Thứ năm và thứ sáu sẽ kiểm tra.
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Thứ hai, 31/8/ 2015
 • Lý thuyết về sự thủy phân peptit
 • Toán thủy phân peptit
 • Giải P23 các câu hỏi thủy phân peptit
 • Giải P24 bài 1-4. Về nhà từ 5 đến 19
 • Dặn thứ năm kiểm tra amino axit.
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Thứ sáu - 4/9/2015
 • - Sửa bài tập P24 (peptit)
 • - Kiểm tra lần 4 (amino axit)
 • - Ôn lý thuyết chất béo – giải phiếu 25 từ câu 1 đến câu 15 (về nhà giải hết câu còn lại)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Thứ hai – 7/9/2015
 • - Sửa P25
 • - Luyện giải toán chất béo – giải P26 từ câu 1 – 10
 • - Về nhà giải tiếp P26 từ câ 11-14
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Thứ sáu – 11/9/2015
 • - Luyện giải toán chất béo, dạng 2 – giải P27, từ câu 1 – 10
 • - Về nhà giải tiếp P27 từ câu 11-14
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Thứ hai – 14/9/2015
 • - Luyện thi TNPT phần este – Lý thuyết nâng cao.
 • - Giải P29 đến câu 12. Về nhà giải tiếp đến hết (bỏ câu 13)
 • - Video bài giảng chiều thứ tư có.
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Thứ sáu – 18/9/2015
 • - Học protein và giải P31
 • - Luyện giải toán este dạng 1-3. Các kỹ thuật giải toán cơ bản và giải P30
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Thứ hai – 21/9/2015
 • Luyện giải toán este dạng 4, 5, 6
 • Giải P32
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Thứ sáu – 25/9/2015
 • Đại cương về polime.
 • Giải P33
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Thứ hai – 28/9/2015
 • Toán este: dạng 7
 • Giải P34 (câu 1 đến 8). Về nhà: giải hết P34 và giải tiếp P35
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Thứ sáu – 2/10/2015
 • Vật liệu polime: Chất dẻo và tơ
 • Giải P36 (câu 1 đến 13). Về nhà: giải hết P36
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Thứ hai – 5/10/2015
 • Giải P39 (lý thuyết cacbohiđrat)
 • Dặn về nhà ôn kỹ lý thuyết cacbohiđrat, đầu tuần sau đánh giá kiến thức qua việc giải P40
 • Ôn phương pháp giải toán cacbohiđrat.
 • Giải P37. Về nhà giải tiếp P38
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Thứ sáu – 9/10/2015
 • Lý thuyết Cao su – Giải P41 - Về nhà làm phần tự giải trong P41
 • Tuần sau: Đầu tuần ôn hết lý thuyết Cabohidrat và Luyện giải tốt toán Cacbohiđrat.
 • Tuần sau: Cuối tuần ôn hết lý thuyết Vật liệu polime và Giải cho hết phần bài tập tự giải.
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Thứ hai – 12/10/2015
 • Giải P40 (ôn cacbohiđrat)
 • Ôn toán amin – Giải P42: đến câu 13
 • Về nhà giải tiếp P42 từ câu 14 đến 29
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Thứ sáu – 16/10/2015
 • Vị trí, cấu tạo của kim loại – Giải P43: câu 1 – 22
 • Toán Kim loại + phi kim – Giải P43: câu 23 – 26
 • Về nhà: giải P43: câu 27 – 32
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Thứ hai – 19/10/2015
 • Ôn lý thuyết amino axit – Giải trắc nghiệm lý thuyết P44, câu 1-15
 • Mở rộng lý thuyết: Cấu tạo và tính chất của hợp chất CnH2n+1O2N.
 • Giải bài tập xác định cấu tạo chất P44, câu 1-9
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Thứ sáu – 23/10/2015
 • Cấu hình electron nguyên tử
 • Phương pháp giải toán kim loại + phi kim
 • Giải P46 (câu 1-3). Về nhà giải từ 4-12 (hướng dẫn giải tối thứ bảy thầy sẽ up lên web)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Thứ hai – 26/10/2015
 • Ôn lý thuyết amino axit
 • Giải toán amino axit P45: câu 5 – 14. Về nhà từ 15 – 19 và 1-4
 • Tự luyện thêm P45bis
 • Lý thuyết mở rộng amino axit: phần II. Giải P44: câu 10 - 12
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Thứ sáu – 30/10/2015
 • Giải toán kim loại + phi kim (P46)
 • Giới thiệu phương pháp giải toán kim loại + axit
 • Bài tập nhà: câu 1-10 P48
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Thứ hai – 2/11/2015
 • Sửa BT kim loại + phi kim ở P48
 • Toán kim loại + HNO3
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Thứ sáu – 6/11/2015
 • Sửa toán kim loại + HNO3: xong hết P50
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Thứ hai – 9/11/2015
 • Luyện tập toán kim loại + HNO3 (tiếp theo): P51 (trang 2): câu 1 đến 6. Về nhà câu 7 đến 10
 • Lý thuyết: Tính chất hóa học chung của kim loại. Về nhà giải P52
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Thứ sáu – 13/11/2015
 • Sửa BT P52. Giải BT P51
 • Học Dãy điện hóa của kim loại - Về nhà: bài tập phiếu 54
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Thứ hai – 16/11/2015
 • - Học 4 phương pháp giải câu lý thuyết về dãy điện hóa & giải hết phiếu 54
 • - Học phương pháp giải toán kim loại + muối. Giải các bài 1-12 ở phiếu 53. Về nhà giải hết phiếu 53
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Thứ sáu – 27/11/2015
 • Lý thuyết Sự điện phân – Giải bài tập P56: câu 1 – 22, về nhà: 23-27
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Thứ hai – 30/11/2015
 • Lý thuyết điều chế kim loại, giải P57, về nhà P58
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Thứ sáu – 4/12/2015
 • - Ôn tập amin, giải phiếu 60 (từ câu 1 đến 15), về nhà giải hết số câu còn lại
 • - Toán khử oxit kim loại, giải phiếu 59 (từ câu 1 đến 5), về nhà giải hết số câu còn lại
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Thứ hai – 7/12/2015
 • - Ôn tập amino axit, giải P61 (câu 1 đến 15) – Về nhà giải hết số còn lại
 • - Ôn tập peptit và protein, giải P62 (câu 1 đến 13) - Về nhà giải hết số còn lại
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Thứ sáu – 11/12/2015
 • - Ăn mòn kim loại, giải P65 xong
 • - Ôn đại cương polime, giải P63 (câu 1 đến 5), về nhà giải các câu còn lại
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Thứ hai – 21/12/2015
 • Toán kim loại kiềm – luyện tập P68 (câu 1-8)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Thứ sáu – 25/12/2015
 • Lý thuyết kim loại kiềm thổ - giải P70
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Thứ hai – 28/12/2015
 • Toán kim loại kiềm thổ - Giải P70, về nhà P71
 • Ôn lý thuyết kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ - Giải P73
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Thứ hai – 4/1/2016
 • - Lý thuyết hợp chất của canxi – P75
 • - Toán CO2 + dung dịch Ca(OH)2  P74, câu 1 – 8
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Thứ sáu – 8/1/2016
 • - Toán CO2 + dung dịch Ca(OH)2 - P74 và P77 xong
 • - Toán muối cacbonat + axit mạnh
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Chủ nhật – 10/1/2016
 • - Lý thuyết và bài tập Fe – P79 (4 trang) – Hết phần Fe + HNO3
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Thứ hai – 11/1/2016
 • - Lý thuyết và bài tập nước cứng - xong P 82
 • - Sửa 20 câu lý thuyết P76, Ôn 39 câu lý thuyết P 83
 • - Các dạng toán còn lại của hợp chất canxi - P78: giải xong đến câu 5
 • - Dặn: Tự giải hết P78 và 5 bài toán cuối ở P77 (có HD trên web)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Thứ sáu – 15/1/2016
 • - Học lý thuyết nhôm (P84) đến hết phản ứng nhiệt nhôm, đã luyện tập nâng cao từ câu 3 đến 7
 • - Sửa bài tập P78 xong
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Chủ nhật – 17/1/2016
 • Bài tập Fe, P86 (4 trang): xong
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Thứ hai – 18/1/2016
 • - Học xong lý thuyết nhôm, giải xong bài tập trắc nghiệm P85
 • - Toán nhôm, luyện tập xong câu 1 – 9 ở P88, về nhà giải hết câu 1 – 8 phần bài tập
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Thứ sáu – 22/1/2016
 • - Học lý thuyết nhôm hidroxit và muối nhôm (xong P93)
 • - Toán hợp chất nhôm căn bản và nâng cao, P94 về nhà giải câu 1-20
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Chủ nhật – 24/1/2016
 • - Ôn tập lý thuyết Fe, giải P81 xong, giải trắc nghiệm P80 xong
 • - Lý thuyết hợp chất sắt(II), P96 xong.
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Thứ hai – 25/1/2016
 • - Hoàn thiện phần kiến thức nâng cao trong P93
 • - Lý thuyết và bài tập nhôm oxit trong P99
 • - Lý thuyết và bài tập sản xuất nhôm trong P95
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Thứ sáu – 29/1/2016
 • - Sửa hết P99 và P94
 • - Luyện tập toán hợp chất nhôm ở P100
 • - Phát kế hoạch ôn tập, dặn HS nỗ lực hoàn thành trong 2 tuần nghỉ
 • - Lưu ý: Các bài hướng dẫn P94 và P100 thầy sẽ đăng lên web vào ngày 28 Tết, hiện tại thầy bận nên không viết kịp
 • - Từ ngày 27 Tết các em có thể nhờ thầy trợ giúp qua điện thoại
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Thứ hai – 15/2/2016
 • - Ôn thuộc lý thuyết nhôm và hợp chất ở các phiếu sô 84, 93, 95, 99
 • - Giải P102 (4 trang): xong
 • - Dặn ôn 7 bài toán nhiệt nhôm ở P100, thứ sáu sẽ luyện tập tiếp các câu còn lại của P100
 • - Dặn ôn lý thuyết hợp chất sắt(II) ở P96, chuẩn bị cho thứ sáu làm bài tập nội dung này
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Thứ sáu – 19/2/2016
 • - Ôn và bổ sung lý thuyết hợp chất sắt(II) ở P96
 • - Giải P103 xong
 • - Giải xong P97
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Thứ hai – 22/2/2016
 • - Phương pháp giải toán hợp chất sắt(II) & giải xong P98
 • - HS download P105 và luyện thêm (đáp án có gạch chân)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Thứ sáu – 26/2/2016
 • - Hợp chất sắt(III) – P104: xong
 • - Toán hợp chất sắt(III) - P105: làm ở nhà
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Thứ hai – 29/2/2016
 • - Giải P106
 • - Ôn tập P108 và P109 (trang 1, 2)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Buổi thứ 79 - Thứ sáu – 4/3/2016
 • - Giải P107 (câu 1 đến 7), các câu còn lại xem file bài giải của thầy
 • - Học P111 (hợp kim sắt)
 • - Ôn tiếp P109 (trang 3 và 4)
 • - Dặn thứ hai mang theo tất cả PHT của chương Đại cương kim loại
 • - Dặn thứ hai mang theo sách hữu cơ
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Buổi thứ 80 - Thứ hai – 7/3/2016
 • - Ôn hết chương Đại cương về kim loại (6 bài)
 • - Giải xong P116 (4 trang)
 • - Ôn nhanh ankan trong sách hữu cơ – Về nhà giải P114
 • - Dặn thứ sáu mang theo sách hữu cơ để ôn tiếp
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Buổi thứ 81 - Thứ sáu – 11/3/2016
 • - Lý thuyết crom và hợp chất crom(III): P115
 • - 7 vấn đề đại cương về hợp chất hữu cơ
 • - 5 bài luyện tập toán hữu cơ
 • - Ở nhà: giải xong P114 (thứ hai nộp thầy) + Tự ôn lý thuyến ankan (sách hữu cơ của thầy) + Nghiên cứu phản ứng cộng của anken, ankađien và ankin
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Buổi thứ 82 - Thứ hai – 14/3/2016
 • - Ôn bài crom và hợp chất crom(III) trong P115. Học tiếp hợp chất crom(VI) trong P121, giải bài tập trong P122
 • - Giải P113 đến mục II, câu 5 – Về nhà giải tiếp câu 6 đến 10
 • - Dặn HS nộp P114 (bài tập căn bản về ankan)
 • - Phát P118, dặn HS tự làm (có bài giải trên web)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Buổi thứ 83 - Thứ sáu – 18/3/2016
 • - Ôn lý thuyết về ăn mòn kim loại và dãy điện hóa - Giải P112: còn câu 15 và 16
 • - HS nộp P114 (toán ankan cơ bản)  Ôn Lý thuyết ankan trong sách hữu cơ
 • - Toán phản ứng oxi hóa anken và phản ứng cháy của hiđrocacbon – Giải P120: Còn các câu 7 – 13
 • - Phát đề thi HK2 – đề 1
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Buổi thứ 84 - Thứ hai – 21/3/2016
 • - Ôn lý thuyết kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ, giải P123
 • - Giải đề số 2 (LHP)
 • - Toán phản ứng oxi hóa anken và phản ứng cháy của hiđrocacbon, giải P120
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Buổi thứ 85 - Thứ sáu – 25/3/2016
 • - Ôn lý thuyết nâng cao bài hợp chất canxi và nước cứng trong P124
 • - Về nhà giải đề Trưng Vương
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Buổi thứ 86 - Thứ hai – 28/3/2016
 • - Ôn nâng cao nhôm – P125
 • - Test P124
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Buổi thứ 87 - Thứ sáu – 01/4/2016
 • - Giải đề NTH
 • - Ôn hợp chất nhôm P 127
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Buổi thứ 88 - Thứ hai – 04/4/2016
 • - Ôn Sắt – P127
 • - Giải đề PN, về nhà đề NCT
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Buổi thứ 89 - Thứ sáu – 08/4/2016
 • - Giải đề BTX, đáp án đề NCT
 • - Ôn tập crom và hợp chất
 • - Cho về nhà đề TT
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Buổi thứ 90 - Thứ hai – 11/4/2016
 • - Giải đề Nguyễn Công Trứ - Đáp án đề Tây Thạnh, về nhà giải đề Gia Định nâng cao
 •  Ôn hợp chất sắt: P 128
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Buổi thứ 91 - Thứ sáu – 15/4/2016
 • - Ôn hợp kim sắt và Sự điện phân
 • - Đáp án đề Gia Định nâng cao
 • - Giải ôn tập KIM LOẠI, Phần 1, đến câu 31 – Về nhà giải tiếp hết
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Buổi thứ 90b - Thứ hai – 18/4/2016
 • HS tự giải CÂU HỎI LÝ THUYẾT KIM LOẠI - PHẦN 2
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Buổi thứ 93 - Thứ sáu – 22/4/2016
 • - Tổng kết lý thuyết từ ankan đến axit cacboxylic
 • - Giải bài tập ôn ankan đến axit phần 1 (câu 1 – 10)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Buổi thứ 94 - Thứ hai – 25/4/2016
 • - Tổng kết lý thuyết từ ankan đến axit cacboxylic (tiếp theo)
 • - Giải bài tập ôn ankan đến axit phần 2 (câu 1 – 19)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Buổi thứ 95 - Thứ sáu – 29/4/2016
 • - Giải bài tập ôn ankan đến axit phần 3: câu 1 – 30. Về nhà giải 31 – 40
 • - Dặn ở nhà giải: bài tập ôn ankan đến axit phần 2: câu 20– 40.
 • - Dặn ở nhà giải: bài tập ôn kim loại phần 4: câu 1– 40.
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Buổi thứ 96 - Thứ hai – 02/5/2016
 • - Giải bài tập ôn Ankan – axit cacboxylic – P5 (xong)
 • - Về nhà làm bài tập ôn Ankan – axit cacboxylic – P4
 • - Về nhà làm bài tập ôn Kim loại – P5
 • - Thứ sáu 6/5 kiểm tra Ankan – axit cacboxylic từ P1 – P5
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Buổi thứ 97 - Thứ sáu – 06/5/2016
 • - Kiểm tra ankan đến axit cacboxylic
 • - Ôn este, chất béo & cacbohiđrat
 • - Phát bài tập ôn kim loại phần 6
 • - Dặn HS hoàn thiện bài tập ôn kim loại từ phần 1 đến phần 6 – Thứ sáu có kiểm tra
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Buổi thứ 98 - Thứ hai – 09/5/2016
 • - Ôn Amin – P134 (xong)
 • - Ôn Peptit và Protein – P135 (xong)
 • - Giải bài tập ôn Este đến polime – Phần 1 (đến câu 12)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Buổi thứ 99 - Thứ sáu – 13/5/2016
 • - Ôn polime – P136 xong
 • - Giải bài tập este – polime – P3 xong
 • - Về nhà: giải bài tập este – polime P2 và P4
 • - Về nhà: Ôn Halogen ở P141
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Buổi thứ 100 - Thứ hai – 16/5/2016
 • - Ôn Cấu tạo nguyên tử P137: xong
 • - Ôn Bảng tuần hoàn P138: xong
 • - Phát bài tập este – polime phần 5
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Buổi thứ 101 - Thứ sáu – 20/5/2016
 • - Ôn Liên kết hóa học – P139 xong
 • - Ôn phản ứng oxi hóa - khử - P140 còn các câu 1-5, 8
 • - Phát bài tập cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn, liên kết hóa học, phản ứng oxi hóa - khử - Phần 2
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Thứ sáu, 20/ 5/ 2016
 • - Ôn liên kết hóa học - P139: xong
 • - Ôn phản ứng oxi hóa khử - P140 (còn vài câu trắc nghiệm, HS tự giải, thứ hai thầy sửa
 • - Giải bài tập tổng hợp - phần 2: cho về nhà
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Buổi thứ 102 - Thứ hai – 23/5/2016
 • - Giải bài tập tổng hợp: CTNT, BTH, LKHH, PuOK phần 1 (xong đến câu 21)
 • - Giải đề cơ bản số 1 (xong)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Buổi thứ 104 - Thứ hai – 30/5/2016
 • - Ôn Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học – P145 và 146: xong
 • - Giải đề cơ bản số 2: xong
 • - Ôn Halogen – P141bis: xong
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Buổi thứ 105 - Thứ sáu – 3/6/2016
 • - Ôn Sự điện li – P149
 • - Ôn Oxi, lưu huỳnh – P144
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Buổi thứ 106 - Thứ hai – 06/6/2016
 • - Phát P147 về nhà tự ôn Nitơ & Photpho
 • - Phát P148về nhà tự ôn Cacbon & Silic
 • - Ôn Este + Chất béo + Amin căn bản
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Buổi thứ 107 - Thứ sáu – 10/6/2016
 • - Ôn amino axit, peptit & protein căn bản
 • - Giải đáp thắc mắc trong P147
 • - Luyện giải toán este nâng cao
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Buổi thứ 108 - Thứ hai – 13/6/2016
 • - Dặn nộp các phiếu 147bis và 148bis
 • - Ôn polime
 • - Đề 3 (giải tại lớp) và đề 4 (về nhà)
 • - Toán este nâng cao
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ nhất (17/6/2016) - Lớp 12A1 (2016)
 • Buổi học thứ nhất (17/6/2016) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Giải PHT số 1
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Buổi thứ 109 – Chủ Nhật – 19/6/2016
 • - Giải đề thi thử chuẩn số 1
 • - Đáp đáp án đề số 3
 • - Phát đề 6 làm ở nhà
 • - Phát bài tập este polime phần 6
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ hai (Ngày 20/6/2016) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Đồng phân đơn chức CnH2nO2
 • - Tính chất vật lí của este
 • - Toán este dạng 3
 • - Giải PHT số 2
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ ba (Ngày 24/6/2016) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Toán este dạng 2
 • - Giải PHT số 4
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1, Buổi thứ 111 – Chủ nhật – 26/6/2016
 • Giải đề thi thử số 8
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ tư (Ngày 27/6/2016) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Sửa bài tập nhà trong PHT số 4
 • - Tính chất hóa học chung của este
 • - Giải tiếp PHT số 4
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ năm (Ngày 01/7/2016) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Toán este dạng 5
 • - Giải PHT số 5 (câu 1-5), về nhà giải câu 6, 7 và các câu 2-5 phần bài tập nhà
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ sáu (Ngày 04/7/2016) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Sửa câu 6 và 7 PHT số 5
 • - Tính chất hóa học của este không no và este fomat
 • - Điều chế và ứng dụng
 • - Giải câu 1 và 2 PHT số 6
 • - Bài tập nhà: Phần Ôn tập trong PHT 6
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ bảy (Ngày 08/7/2016) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Toán este dạng 6 và giải PHT số 7 (câu 1-3), về nhà câu 4-6
 • - Toán este dạng 7 (xong phần 1), về nhà giải PHT số 8, câu 1-4
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học lần tám (Thứ hai, 11/7/2016) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Toán este dạng 4 % giải bài tập PHT 3, câu 1 – 6
 • - Khái niệm về lipit và chất béo
 • - Về nhà: PHT 3 (câu 7-11), PHT 7 (câu 6), PHT 8 (câu 6,7)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học lần chín (Thứ sáu, 15/7/2016) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Lý thuyết chất béo: xong
 • - Giải PHT9: xong
 • - Về nhà: hoàn thiện để thứ hai nộp thầy các PHT từ 1-8
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học lần mười (Thứ hai, 18/7/2016) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Toán chất béo dạng 1, 2
 • - Giải PHT số 10: câu 1 và 2. Về nhà từ câu 3 đến câu 9
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học lần 11 (Thứ sáu, 22/7/2016) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Toán chất béo dạng 3 và 4
 • - Giải PHT số 11 (câu 1-5), về nhà câu 6-9
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học lần 12 (Thứ hai, 25/7/2016) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Sửa bài tập số 9/ PHT 11
 • - Học lý thuyết cacbohiđrat và glucozơ: xong
 • - Giải PHT số 12: Bài 1: xong; Bài 2: Về nhà
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học lần 13 (Thứ sáu, 29/7/2016) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Toán glucozơ (còn phần cuối của phản ứng CO2 + Ca(OH)2)
 • - Thu PHT12, về nhà giải hết PHT13
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học lần 14 (Thứ hai, 01/8/2016) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Xong toán glucozơ, về nhà giải hết PHT số 14
 • - Học lý thuyết saccarozơ: xong
 • - Giải PHT số 15 từ câu 1-5, về nhà: 6-8
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 15 (Thứ sáu, 5/8/2016) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Học lý thuyết tinh bột và xenlulozơ: xong
 • - Phát PHT số 16 về nhà làm, thứ hai tuần sau nộp
 • - Toán tinh bột, giải PHT số 17: câu 1 – 4 (xong), về nhà từ câu 5-11
 • - Dặn thứ hai tuần sau kiểm tra lý thuyết: Glucozơ + Fructozơ + Saccarozơ + Tinh bột + xenlulozơ
 • - HS vắng: Hoàng Thái, Uyên Thảo vào thẻ LIÊN HỆ và gởi tin cho thầy, khi đó thầy sẽ gởi file PHT 16 và 17 qua email để làm
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 16 (Thứ hai, 09/8/2016) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Củng cố toán hiệu suất
 • - Toán xenlulozơ
 • - Giải PHT 19 (câu 1-4); về nhà giải từ 5 – 10
 • - Kiểm tra lý thuyết cacbohiđrat
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 17 (Thứ sáu, 12/8/2016) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Tóm tắt lý thuyết amin: xong
 • - Phương pháp giải câu hỏ lý thuyết amin: xong đến mục 4 (từ tên viết ra công thức cấu tạo)
 • - Bài tập về nhà: PHT số 20, từ câu 1 - 8
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 18 (Thứ hai, 15/8/2016) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Phương pháp giải bài tập lý thuyết (tiếp theo và hết. Về nhà giải P20 và 21: làm hết
 • - Toán amin dạng 1 và 2. Giải P23: câu 1-4, về nhà giải các câu 5, 6, 7, 12, 13
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 19 (Thứ sáu, 19/8/2016) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Sửa PHT số 20 và 21, cho về nhà P22
 • - Toán amin dạng 3, cho về nhà các bài tập số 8-11, 14-16 trong P23
 • - Phát P24 và khuyến khích HS khá giỏi luyện giải
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 20 (Thứ hai, 22/8/2016) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Sửa PHT số 22
 • - Sửa PHT số 22 - Học Lý thuyết amino axit & Phương pháp gọi tên thay thế và tên bán hệ thống của amino axit
 • - Dặn thứ sáu kiểm tra amin (PHT số 22), HS ôn trước ở nhà Este và chất béo
 • Thứ năm thầy mới có bài hướng dẫn giải bài tập
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 21 (Thứ sáu, 26/8/2016) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Ôn lý thuyết amino axit và giải PHT số 25. Về nhà giải PHT số 26
 • - Ôn lý thuyết cơ bản và nâng cao về Este, giải tờ ôn este đến câu 20. Về nhà giải tiếp cho hết
 • - Chiều mai thầy sẽ up web bài giải tờ ôn este
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 22 (Thứ hai, 29/8/2016) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Ôn lý thuyết amino axit và giải trắc nghiệm amino axit ở P26
 • - Kiểm tra amin
 • - Toán amino axit dạng 1 và 2 – Về nhà giải P27 từ câu 1 đến câu 7
 • -Dặn thứ sáu nghỉ lễ 2/9
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 25 (Thứ sáu, 9/9/2016) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Lý thuyết peptit & protein
 • - Luyện tập peptit % protein: giải xong PHT 28, về nhà PHT 31
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 26 (Thứ hai, 12/9/2016) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Sửa PHT 31, về nhà tiếp tục giải PHT 32
 • - Toán peptit cơ bản, giải PHT 33 từ câu 1 – 9, về nhà giải câu 10 và 11
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 27 (Thứ sáu, 16/9/2016) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Lý thuyết Đại cương về polime (còn 2 phản ứng trùng ngưng cuối là xong bài)
 • - Giải PHT số 34: xong
 • Giải PHT số 32: chiều mai mới có (chiều nay thầy bận việc đột xuất)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 28 (Thứ hai, 19/9/2016) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Củng cố bài Đại cương về polime, giải P37
 • - Toán peptit (tiếp theo). Giải P36 đến câu 6. Về nhà giải tiếp câu 7 – 10
 • - Video giải câu 7 đến 10: chiều mai (thứ tư) mới có
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 29 (Thứ sáu, 23/9/2016) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Toán polime
 • - Giải PHT 38
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 30 (Thứ hai, 26/9/2016) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Vật liệu polime (xong)
 • - Toán amin: Ôn dạng 1, 2, 3. Giải xong PHT số 42
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 31 (Thứ sáu, 30/9/2016) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Giải PHT 41 (lý thuyết Vật liệu polime)
 • - Giải PHT 35 (trắc nghiệm), P39
 • - Toán amin dạng 4 và 5. Giải P43 (câu 1-3)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 32 (Thứ hai, 3/10/2016) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Toán amin dạng 4, 5: xong
 • - Giải PHT số 43, 44: xong
 • - Giải PHT số 40 đến câu 17 (về nhà làm tiếp)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 33 (Thứ sáu, 7/10/2016) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Sửa bài tập trắc nghiệm Đại cương polime (PHT 40)
 • - Toán kim loại + phi kim – Dạng 1. PHT 0* và 1*
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 34 (Thứ hai, 10/10/2016) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Toán amino axit dạng 1 – 5: xong
 • - PHT số 46: xong
 • - PHT số 47: đã giải các câu 1-6, về nhà các câu 7 - 14
 • Giải PHT số 47, chiều thứ tư mới có
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 35 (Thứ sáu, 14/10/2016) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Toán kim loại + phi kim. PHT 2* xong
 • - PHT 45 xong câu 1-16, về nhà câu 17-19 (bài giải tối chủ nhật có)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 36 (Thứ hai, 17/10/2016) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Ôn lý thuyết amino axit. Giải P49: xong
 • - Toán amino axit chủ đề 2: xong dạng 1 và 2
 • - Về nhà giải P48 câu 1-10
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 37 (Thứ sáu, 21/10/2016) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Toán kim loại + HCl và H2SO4 loãng: dạng 1-4 (xong)
 • - Giải PHT số 50, câu 1-8 (xong)
 • - Giải PHT số 51, câu 1-11 (xong), về nhà giải tiếp câu 12-19
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 38 (Thứ hai, 24/10/2016) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Toán peptit dạng 1, 2, 3: xong
 • - Giải PHT số 54: xong
 • - Giải PHT số 55 tới câu 5
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 39 (Thứ sáu, 28/10/2016) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Sửa bài tập P51: xong
 • - Toán kim loại + HCl, H2SO4 loãng, dạng 5: xong
 • - Giải bài tập P52: câu 1-7, về nhà: 8-13
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 40 (Thứ hai, 31/10/2016) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Ôn lý thuyết peptit – Giải trắc nghiệm lý thuyết peptit ở P53: xong
 • - Toán peptit dạng 4 & giải P55: xong
 • - Phương pháp giải toán amino axit dạng 3
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 41 (Thứ sáu, 4/11/2016) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Phương pháp toán HNO3 & giải P56: xong
 • - Giải P57: câu 1 – 4 (về nhà câu 5 – 17)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 42 (Thứ hai, 7/11/2016) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Toán amino axit dạng 3
 • - Ôn polime, giải P58 và P59: xong
 • - Toán polime: giải xong trang 1 ở P60
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 43 (Thứ sáu, 11/11/2016) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Toán kim loại + HCl. Sửa P52: câu 8 – 13
 • - Toán kim loại + muối: xong phương pháp. Giải P62: câu 1-5
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 44 (Thứ hai, 14/11/2016) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Ôn polime (giải P63)
 • - Vị trí và cấu tạo nguyên tử kim loại
 • - Toán kim loại + muối. Giải P62
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 45 (Thứ sáu, 18/11/2016) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Toán kim loại + HNO3. Giải P57: xong
 • - Kiểm tra toán kim loại + HCl và lý thuyết vị trí, cấu tạo của kim loại
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 44 (Thứ hai, 21/11/2016) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Toán kim loại + muối: PHT số 62: xong
 • - Ôn lý thuyết este: xong
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 47 (Thứ sáu, 25/11/2016) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Ôn lý thuyết chất béo và câu hỏi trắc nghiệm este
 • - Lý thuyết điện phân: PHT số 3* xong hết III
 • - Phương pháp giải toán điện phân dạng 1: xong
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 48 (Thứ hai, 28/11/2016) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Ôn toán điện phân dạng 1 và giải PHT số 65: xong
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 49 (Thứ sáu, 2/12/2016) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Tính chất vật lí của kim loại & bài tập
 • - Tính chất hóa học của kim loại – xong phần I và II
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 50 (Thứ hai, 5/12/2016) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Tính chất hóa học của kim loại: lý thuyết và bài tập xong
 • - Dãy điện hóa của kim loại: lý thuyết xong, bài tập tới câu 16
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 63 (Thứ sáu, 20/1/2017)
 • Hợp chất của nhôm phần II, III, IV (PHT số 90)
 • Toán hợp chất của nhôm, PHT số 92 tới câu 7
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 64 (Thứ hai, 23/1/2017)
 • - Hợp chất của nhôm, phần V (PHT 90)
 • - Luyện tập lý thuyết hợp chất của nhôm (PHT 93)
 • - Trắc nghiệm lý thuyết hợp chất của nhôm (PHT 91)
 • + Lưu ý HS 12A1: mùng 7 Tết đi học lại
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 65 (Thứ sáu, 3/2/2017) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Ôn tập hợp chất nhôm P93 bis
 • - Giải trắc nghiệm tổng hợp nhôm và hợp chất (đến câu 92)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 66 (Thứ hai, 6/2/2017) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Lý thuyết Sắt (P94): Xong
 • - Toán Sắt (P97): Xong dạng Fe + HNO3
 • - Giải P95: Câu 1-3, về nhà câu 4-8
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 67 (Thứ sáu, 10/2/2017) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Ôn lý thuyết Fe và trắc nghiệm lý thuyết Fe (P98 và P99): xong
 • - Phương pháp giải toán Fe (P97): xong
 • - Giải toán Fe (P95, P96): xong
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 67 (Thứ sáu, 10/2/2017) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Ôn lý thuyết Fe và trắc nghiệm lý thuyết Fe (P98 và P99): xong
 • - Phương pháp giải toán Fe (P97): xong
 • - Giải toán Fe (P95, P96): xong
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 68 (Thứ hai, 13/2/2017) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Lý thuyết hợp chất sắt(II) – P100: xong
 • - Toán Sắt(II) – P101: xong, P102: xong câu 9-11, về nhà giải hết
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 69 (Thứ sáu, 17/2/2017) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Sửa P96 và P102: Xong
 • - Trắc nghiệm lý thuyết hợp chất sắt(II): xong
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 70 (Thứ hai, 20/2/2017) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Lý thuyết hợp chất sắt(III) – P105: xong
 • - Toán sắt(III) – P108: xong. Về nhà, giải P106 (trắc nghiệm lý thuyết)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 71 (Thứ sáu, 24/2/2017) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Sửa P106 và P107: xong
 • - Toán – P113: còn 3 câu cuối
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 72 (Thứ hai, 27/2/2017) - Lớp 12A1 (2016)
 • Lý thuyết crom và hợp chất crom – Các P109, P110, 111
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 73 (Thứ sáu, 03/3/2017) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Trắc nghiệm lý thuyết crom và hợp chất. P111 và P 112: xong
 • - Toán crom P114: xong
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 74 (Thứ hai, 06/3/2017) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Trắc nghiệm lý thuyết cấp độ 1: xong trang 1 và 2
 • - Toán hợp chất crom (P115): xong câu 1-10, về nhà: 11-13
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 75 (Thứ sáu, 10/3/2017) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Ôn Điều chế kim loại (P116): xong
 • - Tổng ôn tập lý thuyết: xong mục V. Tác dụng với H2O
 • - Trắc nghiệm lý thuyết cấp độ 1: xong trang 3 và 4
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 76 (Thứ hai, 13/3/2017) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Ôn tập lý thuyết tiếp theo: xong phần kim loại
 • - Giải câu hỏi trắc nghiệm cấp độ 1: trang 5 và 6
 • - Toán hợp chất canxi: Dạng xuôi, giải bài tập 1-5 (toán nâng cao 1)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 77 (Thứ sáu, 17/3/2017) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Giải câu hỏi ôn tập cấp độ 2: xong
 • - Toán hợp chất canxi nâng cao, giải tiếp bài tập 6-10
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 78 (Thứ hai, 20/3/2017) - Lớp 12A1 (2016)
 • Toán hợp chất canxi nâng cao 1: Các phương pháp bảo toàn
 • Dặn thứ sáu ôn trước 3 bài lý thuyết:Kim loại kiềm + kim loại kiềm thổ + hợp chất canxi
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 79 (Thứ sáu, 14/3/2017) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Ôn lý thuyết kim loại kiềm : Xong
 • - Trả kiểm tra cấp độ 2 lần 1: Xong
 • - Toán hợp chất canxi nâng cao: Xong
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 80 (Thứ hai, 27/3/2017) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Lý thuyết Hợp kim sắt: xong
 • - Toán Al nâng cao: Câu 1 – 9. Về nhà: 10 – 15
 • - Dặn học thuộc bài kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, hợp chất canxi, nước cứng. Thứ sáu khảo
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 81 (Thứ sáu, 31/3/2017) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Toán nhôm nâng cao (tiếp theo): 16-27, về nhà: 28 – 31
 • - Toán hợp chất nhôm nâng cao: 1-6, về nhà: 7-14
 • - Ôn lý thuyết bài kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ: xong
 • - Dặn thứ hai: Ôn lý thuyết 3 bài: Hợp chất canxi, nước cứng, nhôm
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 82 (Thứ hai, 03/4/2017) - Lớp 12A1 (2016)
 • -Toán hợp chất nhôm nâng cao (trang 3-6). Về nhà: 17, 18, 34 – 43
 • - Khảo hợp chất canxi và nước cứng. Thứ sáu khảo: nhôm, hợp chất nhôm
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 83 (Thứ sáu, 07/4/2017) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Toán Fe nâng cao: 1 – 5 và 7 – 23 và nhà: 6 và 24 – 32
 • - Khảo Al và ½ hợp chất nhôm
 • - Lưu ý: câu 25 và câu 26 bỏ HNO3 dư (tức là không biết HNO3 dư) mới đúng
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 84 (Thứ hai, 10/4/2017) - Lớp 12A1 (2016)
 • -Toán hợp chất sắt nâng cao: câu 1 - 13. Về nhà: 14 – 24
 • - Khảo các bài: Hợp chất nhôm, Hợp kim nhôm, Sắt
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 85 (Thứ sáu, 14/4/2017) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Toán Fe hợp chất nâng cao: 26-28 và 33-38; VN: 29-32; 39 và 41-48
 • - Ôn hợp chất sắt và hợp kim sắt
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 88 (Thứ hai, 24/4/2017) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Ôn lý thuyết este (xong)
 • - Trắc nghiệm lý thuyết este (xong)
 • - Toán este câu 1 – 5, về nhà: 6 – 14
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 89 (Thứ sáu, 28/4/2017) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Ôn toán este cơ bản câu 15 – 26
 • - Toán este nâng cao 1-10 (về nhà)
 • - Ôn lý thuyết chất béo 1-14, về nhà 15- 22
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 91 (Thứ sáu, 5/5/2017) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Ôn lý thuyết chất béo: xong
 • - Toán chất béo: 10 bài toán (xong)
 • - Trắc nghiệm lý thuyết chất béo: xong
 • - Về nhà: toán chất béo (câu 32 – 51) và toán este nâng cao (2 tờ)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1-Chủ nhật 7/5/2017
 • Giải đề 1
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 92 (Thứ hai, 8/5/2017) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Toán cacbohiđrat: xong. Về nhà: 3, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 20, 21 – 26
 • - Ôn lý thuyết cacbohiđrat: điền 4 trang: xong
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 93 (Thứ sáu, 12/5/2017) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Ôn lý thuyết chất béo: xong
 • - Trắc nghiệm ly thuyết chất béo: xong
 • - Toán amin: đến câu 11, về nhà 12 – 15 (bắt buộc); 16-35: bài tập nâng cao (khuyến khích giải)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A1-Chủ nhật 14/5/2017
 • Giải đề 2
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 94 (Thứ hai, 15/5/2017) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Ôn Lý thuyết amin: xong
 • - Toán amino axit: tới câu 13. Về nhà: 14 - 28
 • - Lưu ý: Bài giải toán aminoaxit tối thứ tư có
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 95 (Thứ sáu, 19/5/2017) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Trắc nghiệm lý thuyết amin
 • - Ôn lý thuyết cơ bản và nâng cao
 • - Trắc nghiệm lý thuyết amino axit cơ bản
 • - Trắc nghiệm lý thuyết amino axit nâng cao (về nhà)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 96 (Thứ hai, 22/5/2017) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Toán peptit cơ bản: xong
 • - Đề thi thử số 3
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 97 (Thứ sáu, 26/5/2017) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Ôn lý thuyết polime: xong
 • - Trắc nghiệm đại cương polime và vật liệu polime: xong
 • - Toán polime: xong
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học Chủ nhật 28/5/2017) - Lớp 12A1 (2016)
 • Giải đề 3
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 98 (Thứ hai, 29/5/2017) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Ôn lý thuyết Este – Polime (câu 1 – 17): xong. Về nhà: câu 8 – 40
 • - Giải đề 4
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 100 (Thứ hai, 5/6/2017) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Giải đề 6
 • - Sửa câu hỏi ôn este – polime phần 2. Cho về nhà làm phần 3
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 101 (Thứ sáu, 9/6/2017) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Ôn lý thuyết polime phần 4
 • - Giải đề 10
 • - Dặn giải lại từ đề 1
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 103 (Thứ hai, 12/6/2017) - Lớp 12A1 (2016)
 • - Giải đề 14
 • - Ôn lý thuyết este - polime phần 4 (xong) và phần 5 (đến câu 30) – HS tự giải 31-42
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 104 – cuối cùng (Thứ sáu, 16/6/2017) - Lớp 12A1 (2016)
 • - 10 vấn đề quan trọng trong lý thuyết hóa hữu cơ
 • - Trắc nghiệm este – polime phần 6
 • - Liên hoan
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học đầu tiên (Thứ hai, 19/6/2017)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Khái niệm, công thức phân tử, danh pháp, tính chất vật lí este (PHT số 1): xong
 • - Luyện tập danh pháp este (PHT số 2): xong
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 2 (Thứ sáu, 23/6/2017)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Hoàn thành PLT số 1
 • - Phản ứng thủy phân este (PHT số 2)
 • - Luyện tập phản ứng thủy phân este (PHT số 6) câu 1-6. Về nhà: Câu 7 & 8
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 3 (Thứ hai, 26/6/2017)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Đồng phân hợp chất CnH2nO2 đơn chức (PHT4)
 • - Tính tan và nhiệt độ sôi (PHT5)
 • - Tính chất hóa học, ứng dụng và điều chế (PHT2)
 • - Trắc nghiệm lý thuyết este cơ bản
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 4 (Thứ sáu, 30/6/2017)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Toán este dạng 1 và 2 (PHT7b và PHT8)
 • - Luyện tập toán este PLT2: P1 xong, P2 xong câu 1-3, về nhà 4-9
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 5 (Thứ hai, 3/7/2017)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Toán este dạng 3 và 4 (PHT9)
 • - Luyện tập toán este PLT3 (câu 1-5; về nhà: 6-9)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 6 (Thứ sáu, 07/7/2017)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Toán este dạng 5 (PHT10)
 • - Luyện tập PLT4: câu 1-7, về nhà: câu 8-15
 • - Video bài giảng có trục trặc, tạm thời thầy chưa upload lên web được
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 7 (Thứ hai, 10/7/2017)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Toán este dạng 6 và 7 (PHT11)
 • - Luyện tập PLT5: câu 1-2, về nhà: câu 3-7 (bắt buộc), câu 8-11 (làm thêm)
 • Các video nội dung bài giảng tạm thời chưa có
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 9 (Thứ hai, 17/7/2017)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Toán este dạng 9 (PHT12 và PLT7)
 • - Kiểm tra toán este
 • - Lý thuyết lipit (PHT13): xong I
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 10 (Thứ sáu, 21/7/2017)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Luyện tập toán este dạng 6 (PLT5b). Về nhà: câu 5-8
 • - Lý thuyết chất béo (PHT13)
 • - Về nhà chuẩn bị PLT9
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 11 (Thứ hai, 24/7/2017)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Luyện tập lý thuyết chất béo (PLT9)
 • - Toán chất béo: Kiến thức cần biết (PHT15)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 12 (Thứ sáu, 28/7/2017)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Toán chất béo dạng 1 – PHT14
 • - Toán chất béo dạng 2&3  PHT16 & PLT11
 • - Bài tập về nhà: Bài 3 (dạng 2) và bài 1,2,3 (dạng 3)
 • Lưu ý: Video bài giảng của ngày học này đã bị hỏng nên thầy không upload vào web
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 13 (Thứ hai, 31/7/2017)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Toán chất béo dạng 4: PHT17 và PLT12
 • - Ôn lý thuyết este và chất béo
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 14 (Thứ sáu, 4/8/2017)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Lý thuyết về cacbohiđrat và glucozơ (PHT 18)
 • - Kiểm tra tự luận lý thuyết este và chất béo
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 15 (Thứ hai, 7/8/2017)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Toán lên men glucozơ. PHT20 và PLT15 (đã giải câu 1-5; về nhà câu 6-8 và phần tự giải câu 1-7)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 16 (Thứ sáu, 11/8/2017)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Ôn tập glucozơ và giải PLT 13
 • - Học saccarozơ PHT19 và luyện tập: PLT14
 • - Toán saccarozơ – PHT23
 • - Thứ hai học sinh nộp thầy: PHT22 (trang 1, 2 và PLT15)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 17 (Thứ hai, 14/8/2017)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Toán saccarozơ (PLT18): giải xong câu 1-6, về nhà: câu 7, 8
 • - Tinh bột và xenlulozơ (PHT21)
 • - HS nộp PLT15 và PHT22 trang 1, 2. Cho về nhà PHT22 trang 3, 4
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 18 (Thứ sáu, 18/8/2017)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Sửa PHT22 (4 trang)
 • - Trắc nghiệm lý thuyết tinh bột và xenlulozơ (PLT16-mặt sau của PHT23)
 • - Trắc nghiệm tổng kết cacbohiđrat (PLT17) – Về nhà: câu 11 đến hết
 • - Toán lên men tinh bột: PLT19. (Về nhà câu 6-9)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 19 (Thứ hai, 21/8/2017)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Toán xenlulozơ dạng 5: PHT24 + PLT20
 • - Toán xenlulozơ dạng 6: PHT25 (mặt sau của PLT20) và PLT21. Về nhà: PLT21: câu 1-6
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 20 (Thứ sáu, 25/8/2017)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Lý thuyết amin: PHT27 và PHT28
 • - Kiểm tra toán cacbohiđrat
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 21 (Thứ hai, 28/8/2017)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Toán amin dạng 1: PHT30 và PLT23
 • - Toán amin dạng 2: PHT31 và PLT24
 • - Toán amin dạng 3: PHT32 (xong mục 3), PLT27: về nhà làm từ câu 1-9
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 22 (Thứ sáu, 1/9/2017)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Ôn toán amin dạng 3 (PLT30) - Về nhà làm PLT27 thứ hai nộp
 • - Toán amin dạng 4 (PLT28)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 23 (Thứ hai, 4/9/2017)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Toán amin dạng 5: PHT34 và PLT29
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 24 (Thứ sáu, 8/9/2017)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Luyện tập các dạng câu hỏi lý thuyết amin: PHT29 & PLT25 (tới câu 7)
 • - Làm ở nhà PLT25 từ câu 8 – 16, thứ hai nộp
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 25 (Thứ hai, 11/9/2017)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Luyện tập lý thuyết amin: PLT25 (xong)
 • - Trắc nghiệm lý thuyết amin: PLT26 (xong)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 26 (Thứ sáu, 15/9/2017)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Lý thuyết amino axit (PHT35)
 • - Luyện tập lý thuyết amino axit (PHT36)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 27 (Thứ hai, 18/9/2017)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Toán amino axit dạng 1 (PHT37), dạng 2 (PHT38)
 • - Luyện tập dạng 1 (PLT33): đã giải câu 1-3, về nhà làm hết số còn lại
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 28 (Thứ sáu, 22/9/2017)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • Nhóm 1: Xong dạng 2 và 3 (PLT34 và PHT38)
 • Nhóm 2: Sửa xong PLT33. Học dạng 2 xong (PHT38), làm PLT34 đến câu 3. Về nhà làm hết.
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 29 (Thứ hai, 25/9/2017)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Học chung: luyện tập amino axit. PHT 36 + PLT 31 + PLT 32
 • - Nhóm 1: Xong dạng 3. PHT 38
 • - Nhóm 2: Xong dạng 4. PHT 39
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 30 (Thứ sáu, 29/9/2017)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • Nhóm 1: PLT 35 (câu 1, 7: xong dạng 4, trường hợp 1); PHT 39: Xong trường hợp 1. Về nhà giải PLT 35: câu 8 – 11
 • Nhóm 2: PHT 39: xong, PLT 35: xong. Dạng 5 (PHT 40: xong, PLT 36, câu 1, 2: xong)
 • Nhóm 2: Chủ đề 2, dạng 1 (PHT 40: xong, PLT 36: câu 3, 4, 5: xong). Về nhà: PLT 36 (câu 6-12)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 31 (Thứ hai, 2/10/2017)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Lý thuyết peptit và protein (PHT 43): xong
 • - Trắc nghiệm lý thuyết peptit và protein (PLT 38: xong) + (PLT 39: tới câu 35)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 32 (Thứ sáu, 6/10/2017)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • Nhóm 1: Toán amino axit: Sửa PLT 36: câu 6-12 (xong). Giảng PHT 41 và 42: dạng 2 và 3 (xong). PLT 37: câu 1-4 (xong)
 • Nhóm 1: Toán peptit: Giảng PHT 44: dạng 1 (xong). PLT 40 về nhà làm từ câu 1 – 6
 • Nhóm 2: Toán amino axit. Giảng PHT 39: Dạng 4, trường hợp 2 và 3 (xong) Sửa PLT 35: câu 8-11 (xong)
 • Nhóm 2: Toán amino axit. Giảng PHT 40: Dạng 5 (xong). Giải PLT 36: câu 1 – 5 (không có bài tập nhà)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 33 (Thứ hai, 9/10/2017)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Lý thuyết Đại cương polime (PHT 46): xong
 • - Trắc nghiệm Đại cương polime (PLT 42): xong
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 34 (Thứ sáu, 13/10/2017)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • Nhóm 1: Toán amino axit dạng 2: PHT 41 + PLT 36 (câu 6-12)
 • Nhóm 1: Toán amino axit dạng 3: PHT 42 + PLT 37 (câu 1-4)
 • Nhóm 2: Sửa bài tập trong PLT 40 (câu 1-6). Toán peptit dạng 2: PHT 45 và PLT 40 (câu 7-12)
 • Nhóm 2: Toán peptit dạng 3: PHT 45 và PLT 41 (câu 1-5)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 35 (Thứ hai, 16/10/2017)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Lý thuyết Vật liệu polime. PHT 47 và PLT 44 (câu 1-20) về nhà làm hết số câu còn lại
 • - Thứ sáu Tổng ôn tập lý thuyết. HS cần mang theo tất cả PHT từ bài este.
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 36 (Thứ sáu, 20/10/2017)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Ôn tập học kỳ 1: Este và chất béo
 • - Về nhà HS làm ôn tập cacbohiđrat theo tài liệu đã phát
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 39 (Thứ sáu, 27/10/2017)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Ôn tập học kỳ 1: Amin - Amino axit - Peptit và protein
 • - Cho về nhà 107 câu trắc nghiệm từ amin đến protein
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 40 (Thứ hai, 30/10/2017)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Ôn đại cương polime và vật liệu polime: Trắc nghiệm và tự luận
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 41 (Thứ sáu, 03/11/2017)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Toán kim loại + phi kim. Các PHT số 49, 50, 51
 • - Dặn HS chuẩn bị và thứ hai mang theo tài liệu ôn Cacbohiđrat để thầy sửa
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 42 (Thứ hai, 6/11/2017)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Sửa bài ôn tập cacbohiđrat
 • - Toán kim loại + phi kim. PLT 46: đã giải 1-11. Về nhà làm hết số bài còn lại
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 43 (Thứ sáu, 10/11/2017)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Sửa ôn tập amin, câu trắc nghiệm 1 – 35
 • - Toán kim loại + HNO3. (PHT 52, PLT 47: đã giải đến câu 12, về nhà làm hết số còn lại)y
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 44 (Thứ hai, 13/11/2017)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Sửa trắc nghiệm amino axit
 • - Sửa toán kim loại + phi kim, PLT 46: câu 12-17
 • - Toán kim loại + HNO3 dạng 2. PHT 53 và PLT48 giải tới câu 5, về nhà làm câu 6-14
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 44 (Thứ hai, 13/11/2017)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Cho đáp án câu hỏi trắc nghiệm Lý thuyết Peptit và Protein
 • - Nhóm 1: Sửa toán kim loại + HNO3, dạng 1, câu 12 – 17. Về nhà làm tiếp dạng 2: câu 6-14
 • - Nhóm 2: Sửa toán kim loại + HNO3, dạng 1, câu 12 – 17 và dạng 2: câu 6-14. Làm tiếp dạng 3 (nâng cao): câu 1-4, về nhà làm tiếp 5-9
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 47 (Thứ sáu, 24/11/2017)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Nhóm 1: Toán kim loại + HNO3 (dạng 2); giải PLT 48, câu 6-14. Toán kim loại + muối: PHT 54
 • - Nhóm 2: Toán kim loại + HNO3 nâng cao (dạng 3): sửa câu 5-9; Toán kim loại + muối: PHT 54
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 48 (Thứ hai, 27/11/2017)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Toán kim loại + muối (PHT 54: xong). PLT49: Nhóm 1: Tới câu 5. Nhóm 2: Xong
 • - Vị trí và cấu tạo của kim loại. Lý thuyết: xong. Bài tập PLT50: xong
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 49 (Thứ sáu, 04/12/2017)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Tính chất vật lí và hóa học của kim loại (xong)
 • - PLT 55 (luyện tập tính chất vật lí và hóa học của kim loại): xong trang 1, 2
 • - PLT 51 (trắc nghiệm tính chất vật lí của kim loại): xong. Về nhà PLT52 (tính chất hóa học của kim loại)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 49 (Thứ sáu, 04/12/2017)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Dãy điện hóa của kim loại + PLT 55, 56, 57
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 51 (Thứ sáu, 8/12/2017)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Hợp kim + PLT51
 • - Sửa bài kiểm tra peptit và Ôn tập amino axit PLT61
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 52 (Thứ hai, 11/12/2017)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Ăn mòn kim loại + PLT 59 và 60
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 53 (Thứ sáu, 15/12/2017)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • Ôn tập polime, peptit, amin – Các PLT 62, 63, 64
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 54 (Thứ hai, 18/12/2017)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Luyện tập nâng cao về tính chất hóa học và dãy điện hóa (Các PLT53, 54, 58)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 55 (Thứ sáu, 22/12/2017)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Lý thuyết điện phân và PHT 60
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 56 (Thứ sáu, 29/12/2017)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Toán kim loại + HCl và H2SO4 loãng. Các PHT 55 + 56 + 57
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 57 (Thứ sáu, 5/1/2017)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • Học điều chế kim loại + Luyện tập: PLT 66 và PLT 68
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 58 (Thứ hai, 8/1/2018)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • Học lý thuyết kim loại kiềm  Các PLT số 69+70
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 59 (Thứ sáu, 12/1/2017)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Toán kim loại kiềm: PLT 62 và 72
 • - Học kim loại kiềm thổ, Luyện tập PLT73 và 74
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 60 (Thứ hai, 15/1/2018)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Học hợp chất của canxi và giải PLT75 và 77
 • - Học toán kim loại kiềm thổ và giải PLT76
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 61 (Thứ sáu, 19/1/2017)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Học nước cứng và giải PLT78
 • - Toán hợp chất canxi (còn dạng 3): PHT63
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 62 (Thứ hai, 22/1/2018)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Luyện tập nước ứng tiếp theo. PLT78
 • - Toán hợp chất canxi tiếp theo. PHT63, PLT80
 • - Toán nước cứng. PHT63 + PLT83
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 63 (Thứ sáu, 26/1/2018)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Nhôm. PLT81
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 64 (Thứ hai, 29/1/2018)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Luyện tập lý thuyết nhôm: PLT81, PLT82
 • - Toán nhôm: PHT64 và PLT84
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 67 (Thứ sáu, 09/2/2018)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Sửa PLT85 (xong)
 • - Toán hợp chất của nhôm: PHT67 (Al và hợp chất tác dụng với axit, bazơ); PLT87 (xong câu 1-4)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 68 (Thứ sáu, 23/2/2018)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • Toán hợp chất nhôm, PHT67: xong mục II, PLT87: xong hết; PLT88: xong 12-16
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 69 (Thứ hai, 26/2/2018)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Toán hợp chất nhôm. Mục III + PLT88 (bài tập 7-21)
 • - Ôn lý thuyết hợp chất nhôm, giải lại PLT 85
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 70 (Thứ sáu, 02/3/2018)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Sản xuất nhôm & Trắc nghiệm lý thuyết hợp chất nhôm: PLT86
 • - Sắt: xong phản ứng với phi kim
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 71 (Thứ hai, 05/2/2018)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Học lý thuyết Fe (xong), Trắc nghiệm Fe: PLT90 (xong)
 • - Toán Fe dạng 1, PLT91 (xong)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 72 (Thứ hai, 12/3/2018)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Toán Fe tiếp theo (phần II) – PHT68 (xong). Luyện tập toán Fe, PLT92 (câu 12-21) (xong)
 • - Củng cố lý thuyết Fe. PLT89 (xong)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 73 (Thứ sáu, 16/3/2018)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Hợp chất sắt(II) + PLT97  Toán hợp chất sắt(II) + PLT 93 (xong)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 74 (Thứ hai, 19/3/2018)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Hợp chất sắt(III) + Trắc nghiệm lý thuyết: PLT98
 • - Toán hợp chất sắt(III), PLT94
 • - Củng cố hợp chất sắt(II): PLT95
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 75 (Thứ sáu, 23/3/2018)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Hợp kim sắt + Trắc nghiệm lý thuyết (PLT99)
 • - Toán hợp kim sắt: PLT100
 • - Củng cố hợp chất sắt(II)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 76 (Thứ hai, 26/3/2018)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Crom: PLT101
 • - Củng cố kiến thức hợp chất sắt(III): PLT96
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 77 (Thứ sáu, 30/3/2018)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Hợp chất của crom. Trắc nghiệm lý thuyết: PLT104
 • - Toán hợp chất crom: PLT105
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 78 (Thứ hai, 02/4/2018)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Ôn 1: Trắc nghiệm lý thuyết nhôm, hợp chất nhôm và sản xuất nhôm: Xong
 • - Ôn 2: Trắc nghiệm toán nhôm, hợp chất nhôm: Xong
 • - Ôn 3: Tự luận lý thuyết nhôm, hợp chất nhôm và sản xuất nhôm: xong câu 6
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 79 (Thứ sáu, 6/4/2018)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Ôn 1: Trắc nghiệm lí thuyết nhôm và hợp chất
 • - Ôn 2: Trắc nghiệm toán nhôm và hợp chất
 • - Ôn 3: Tự luận lí thuyết nhôm và hợp chất (xong câu 6)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp toán nâng cao
 • Toán điện phân: Phương pháp và luyện tập dạng 1+2 (xong), dạng 3 (câu 1, 2)
 • Về nhà: Dạng 3 (câu 3-13)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 80 (Thứ hai, 09/4/2018)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Củng cố phần tự luận lý thuyết crom và hợp chất: PLT 102 và 103 (xong)
 • - Ôn 6: Trắc nghiệm lý thuyết crom, hợp chất crom: xong
 • - Ôn 7: Toán crom: xong
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 81 (Thứ sáu, 13/4/2018)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Ôn 8: Trắc nghiệm Fe tổng hợp
 • - Giải đề HK2: đề 1 và 2
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp toán nâng cao 2018
 • Luyện toán điện phân dạng 3: câu 14-18, về nhà câu 19, 20
 • Toán hợp chất sắt phần I và II, về nhà luyện tập câu 1-17
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 82 (Thứ hai, 16/4/2018)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Mở rộng lý thuyết: HCl + NaHCO3 và Na2CO3; Muối HCO3 và HSO4
 • - Giải đề HK2 số 3, 4
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 83 (Thứ sáu, 20/4/2018)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Trắc nghiệm lý thuyết este cơ bản: 45 câu
 • - Trắc nghiệm toán este cơ bản: câu 1-26 (về nhà câu 11-14 và 19-26)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp toán nâng cao buổi 4 (6-5-2018)
 • Toán hợp chất sắt và Toán este
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 88 (Thứ hai, 9/5/2018)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Trắc nghiệm cacbohiđrat (trang 3, 4)
 • - Ôn amin: Câu hỏi điền trống (xong), Toán amin: câu 1-9, Về nhà: câu 10 - 20
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 89 (Thứ sáu, 11/5/2018)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Trắc nghiệm lý thuyết amin, ôn amino axit cơ bản (amino axit nâng cao cho về nhà)
 • - Toán amino axit câu 1-16 ) về nhà 17-20
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp toán nâng cao buổi 5 (13-5-2018)
 • Toán este nâng cao
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 91 (Thứ tư, 16/5/2018)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • Lý thuyết amino axit nâng cao: trắc nghiệm và tự luận
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 92 (Thứ sáu, 18/5/2018)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Tổng hợp este – polime phần 1. Về nhà: phần 2 và 3
 • - Tô sách vô cơ 11 đến trang 13
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 93 (Thứ sáu, 25/5/2018)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Ôn kim loại P1, Về nhà P2
 • - Este – polime P4 (về nhà)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp toán nâng cao buổi 6 (27-5-2018)
 • Toán este nâng cao và toán chất béo nâng cao
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp toán nâng cao buổi 7 (3-6-2018)
 • Tóan amin dạng 1, 2. Về nhà BT 4, 5 và 11-24
 • Toán aminoaxit dạng 1. Về nhà BT 6-10
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 96 (Thứ hai, 4/6/2018)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Tô sách 11 + Trắc nghiệm hóa học 11
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 97 (Thứ tư, 6/6/2018)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Kim loại phần 5
 • - Tô sách phần C-Si
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 99 (Thứ sáu, 8/6/2018)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Giải đề 2, về nhà đề 14
 • - Tô sách đến bài anken
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Lớp toán nâng cao buổi 8 (10-6-2018)
 • Toán amino axit và peptit nâng cao
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 100 (Thứ hai, 11/6/2018)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Giải đề 3, về nhà đề 13
 • - Tô sách đến bài ankin
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 101 (Thứ tư, 13/6/2018)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Giải đề 4, về nhà đề 12
 • - Tô sách đến chương hiđrocacbon thơm
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học 102 (Thứ sáu, 15/6/2018)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Giải đề 5, về nhà đề 11
 • - Tô sách ancol và phenol
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ nhất (Thứ sáu, 06/7/2018)  Lớp 12A1 – Năm học 2017-2018
 • - Khái niệm, đồng phân, danh pháp este (Sách)
 • - Luyện tập danh pháp và đồng phân: PLT số 1 và 2
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ nhì (Thứ hai, 09/7/2018)  Lớp 12A1 – Năm học 2018-2019
 • -Tính chất lý , hóa học, ứng dụng và điều chế este
 • -Trắc nghiệm lý thuyết este cơ bản, HS khá giỏi: nhận tờ trắc nghiệm nâng cao về nhà (thầy giải trên face)
 • - Toán este dạng 4: Giải câu 1 và 2, về nhà câu 3-6
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ ba (Thứ sáu, 13/7/2018)  Lớp 12A1 – Năm học 2018-2019
 • - Sửa toán este dạng 4: câu 3-6. Về nhà câu 5,6
 • - Toán dạng 5 (5 bài mẫu + bài tập 1-7). Về nhà câu 8-15
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ tu (Thứ hai, 16/7/2018) - Lớp 12A1 – Năm học 2018-2019
 • - PP giải toán este dạng 2
 • - Giải 5 bài tập mẫu
 • - Luyện tập câu 1-6, về nhà câu 7-9
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ 5 (Thứ sáu, 20/7/2018) - Lớp 12A1 – Năm học 2018-2019
 • - Toán este dạng 6: Phương pháp + 2 bài tập mẫu + Luyện tập 1-4, về nhà 5-8
 • - Toán este dạng 7: Phương pháp + 2 bài tập mẫu + luyện tập 1-3, về nhà 4-11
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ 6 (Thứ hai, 23/7/2018) - Lớp 12A1 – Năm học 2018-2019
 • Toán este dạng 8. BTVN: 5-11
 • Toán este dạng 9. BTVN: 2-6
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ 7 (Thứ sáu, 27/7/2018) - Lớp 12A1 – Năm học 2018-2019
 • -Học bài mới: Chất béo
 • - Giải câu hỏi lý thuyết chất béo
 • - Trắc nghiệm lý thuyết chất béo
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ 8 (Thứ hai, 30/7/2018) - Lớp 12A1 – Năm học 2018-2019
 • Toán chất béo, dạng 1 và 2
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ 9 (Thứ sáu, 3/8/2018) - Lớp 12A1 – Năm học 2018-2019
 • Toán chất béo dạng 3. Về nhà: bài tập 2, 3
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ 10 (Thứ hai, 6/8/2018) - Lớp 12A1 – Năm học 2018-2019
 • - Củng cố bài glucoz
 • - Làm trắc nghiệm lý thuyết
 • - Học bài mới SACCAROZ và TÍNH BỘT
 • - Yêu cầu HS học thuộc 3 bài: GLUCOZ, SACCAROZ, TINH BỘT và giải lại các câu trắc nghiệm lý thuyết. Thứ sáu thầy kiểm tra
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ 11 (Thứ sáu, 10/8/2018) - Lớp 12A1 – Năm học 2018-2019
 • Toán glucoz dạng 1 và 2
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ 12 (Thứ hai, 13/8/2018) - Lớp 12A1 – Năm học 2018-2019
 • - Ôn Saccaroz, Ôn Tinh bột, Học bài mới: Xenluloz
 • - Giải trắc nghiệm lý thuyết: SACCAROZO-TINH BỘT-XENLULOZO
 • - Giải toán glucozo dạng 2, mục 5
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ 13 (Thứ sáu, 17/8/2018) - Lớp 12A1 – Năm học 2018-2019
 • - Toán saccaroz
 • - Ôn tập lý thuyết este phần tự luận, Về nha: Trắc nghiệm cơ bản (bắt buộc) và nâng cao (nhóm II bắt buộc)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ 14 (Thứ hai, 20/8/2018) - Lớp 12A1 – Năm học 2018-2019
 • - Sửa Ôn tập este (trắc nghiệm)
 • - Bài mới: Amin (xong II: Cấu trúc)
 • - Toán amin: xong dạng 1
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ 13 (Thứ sáu, 17/8/2018) - Lớp 12A1 – Năm học 2018-2019
 • - Toán amin dạng 2 (xong). Nhóm 2 cho về nhà giải toán nâng cao dạng 1 và 2
 • - Bài mới: Amin: Xong tính baz
 • - Trắc nghiệm lý thuyết amin: còn 2 câu 9 và 19
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ 14 (Thứ hai, 27/8/2018) - Lớp 12A1 – Năm học 2018-2019
 • - Phản ứng anilin + Br2
 • - Toán amin dạng 3 và 4 (xong)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ 17 (Thứ sáu, 31/8/2018) - Lớp 12A1 – Năm học 2018-2019
 • - Toán amin dạng 5: Nhóm 2 xong, Nhóm 1: câu 1-3, về nhà: 4-9
 • - Ôn tập amin đến câu 2
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ 19 (Thứ sáu, 7/9/2018) - Lớp 12A1 – Năm học 2018-2019
 • - Ôn tập amin - Nhóm 1 (còn 3 bài toán cuối tờ ôn) - Nhóm 2 làm thêm 20 câu đầu tờ trắc nghiệm nâng cao
 • - Bài mới: aminoaxit
 • - Luyện tập lý thuyết bài mới: xong đến câu 7, về nhà làm tiếp từ câu 8 trở đi
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ 20 (Thứ hai, 10/9/2018) - Lớp 12A1 – Năm học 2018-2019
 • -Toán aminoaxit dạng 1 - Nhóm 1: câu 1-4, Nhóm 2: câu 1-11
 • - Toán aminoaxit dạng 2 - Nhóm 1: câu 1-3 (còn câu 4), Nhóm 2: 1-3, còn 4-8
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ 21 (Thứ sáu, 14/9/2018) - Lớp 12A1 – Năm học 2018-2019
 • - Luyện tập lý thuyết aminoaxit, ôn bài aminoaxit
 • - Toán aminoaxit dạng 3: xong
 • - Toán aminoaxit dạng 4: xong phương pháp và ví dụ. Về nhà giải bài tập
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ 22 (Thứ hai, 17/9/2018) - Lớp 12A1 – Năm học 2018-2019
 • - Sửa bài tập toán dạng 4 (xong)
 • - Học toán dạng 5 (xong)
 • - Học toán dạng 1 và 2, chủ đề 2 (xong)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ 23 (Thứ sáu, 21/9/2018) - Lớp 12A1 – Năm học 2018-2019
 • - Toán aminoaxit chủ đề 2- dạng 3: xong
 • - Ôn bài aminoaxit và làm trắc nghiệm lý thuyết aminoaxit: xong
 • - Bài mới peptit: xong
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ 24 (Thứ hai, 24/9/2018) - Lớp 12A1 – Năm học 2018-2019
 • Học bài mới: Protein, giải trắc nghiệm lý thuyết peptit và protein (xong)
 • Nhóm 1: Trắc nghiệm lý thuyết este cơ bản (xong). Toán este cơ bản dạng 2: xong bài 1 - Vế nhà làm bài 2-5 (kỳ sau sửa)
 • Nhóm 2: Toán este nâng cao dạng 1. Phương pháp: Xong; Bài tập: Cho về nhà câu 1-14
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ 25 (Thứ sáu, 28/9/2018) - Lớp 12A1 – Năm học 2018-2019
 • Học bài mới: Đại cương polime
 • Ôn bài Đại cương polime
 • Nhóm 2: Toán Este nâng cao - dạng 1 - câu 15-17
 • Nhóm 1: Toán este cơ bản, ôn PP giải toán dạng 2
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ 26 (Thứ hai, 1/10/2018) - Lớp 12A1 – Năm học 2018-2019
 • - 10 câu ôn bài Đại cương polime
 • - Bài mới: Vật liệu polime
 • -Ôn bài ese: Nhóm 2 xong, Nhóm 1 còn phần vận dụng từ câu 6 trở đi về nhà làm
 • - Nhóm 2: Trắc nghiệm LT este nâng cao, về nhà câu 18-28
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ 27 (Thứ sáu, 5/10/2018) – Lớp 12A1 – Năm học 2018-2019
 • - Ôn bài VẬT LIỆU POLIME, kiểm tra
 • - Trắc nghiệm lý thuyết polime
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ 28 (Thứ hai, 8/10/2018) – Lớp 12A1 – Năm học 2018-2019
 • - Bài mới: Vị trí và cấu tạo của kim loại
 • - Luyện tập: VỊ TRÍ VÀ CẤU HÌNH ELECTRON
 • -Trắc nghiệm: Vị trí và cấu tạo của kim loại
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ 30 (Thứ hai, 15/10/2018) – Lớp 12A1 – Năm học 2018-2019
 • - Ôn và luyện tập bài TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA KIM LOẠI
 • - Học bài mới: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI
 • - Luyện tập bài: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ 31 (Thứ sáu, 19/10/2018) – Lớp 12A1 – Năm học 2018-2019
 • Buổi học thứ 30 (Thứ hai, 15/10/2018) – Lớp 12A1 – Năm học 2018-2019
 • - Làm trắc nghiệm (tiếp theo và hết)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ 32 (Thứ hai, 22/10/2018) – Lớp 12A1 – Năm học 2018-2019
 • Nhóm 1: Phương pháp giải toán KL+PK, giải bài tập 1 và 2, về nhà làm tiếp số bài còn lại
 • Nhóm 2: Phương pháp giải toán KL+PK, giải bài tập 1 - 18
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ 34 (Thứ hai, 29/10/2018) – Lớp 12A1 – Năm học 2018-2019
 • - Nhóm 1: Sửa toán KL + H+ dạng 2 (1-4). Học toán dạng 3: Đã giải câu 1, VN: 2-4
 • - Nhóm 2: Học toán KL + H+ dạng 3 và 4 (xong). Dạng 5: Đã học PP
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ 35 (Thứ sáu, 2/11/2018) – Lớp 12A1 – Năm học 2018-2019
 • - Nhóm 1: Sửa toán KL + HCl dạng 3 (xong), Học dạng 4 (xong), học dạng 5 (VN câu 2-4)
 • - Nhóm 2: Giải toán KL + HCl dạng 5 (xong, VN giải toán nâng cao 1-10: cho bài giải theo yêu cầu), học toán KL + HNO3 dạng 1 (VN: 8-17, đã cho đáp án)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ 36 (Thứ hai, 5/11/2018) – Lớp 12A1 – Năm học 2018-2019
 • Nhóm 1: Sửa toán dạng 5 - Học toán KL + HNO3 dạng 1
 • Nhóm 2: Học toán KL + HNO3 dạng 2 (xong)
 • NHóm 1 và 2: học qui tắc anpha
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ 37 (Thứ sáu, 9/11/2018) – Lớp 12A1 – Năm học 2018-2019
 • Học bài mới: Dãy điện hóa của KL và giải hết bài tập lý thuyết
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ 38 (Thứ hai, 12/11/2018) – Lớp 12A1 – Năm học 2018-2019
 • Nhóm 1: Toán KL + Muối, bài tập 1-7, về nhà 8-10
 • Nhóm 2: Toán KL + Muối, bài tập 1-10 (xong). Bài tập nâng cao: Đã giải 1-3, về nhà làm số còn lại (9 câu)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ 39 (Thứ sáu, 16/11/2018) – Lớp 12A1 – Năm học 2018-2019
 • - Nhóm 1:Toán KL + Muối: 8-10 và 1-6
 • - Nhóm 2: Toán KL + Muối (nâng cao): Dạng 1 xong, Dạng 2: 1-11 xong, về nhà: 12-14 và 1,2
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ 40 (Thứ hai, 19/11/2018) – Lớp 12A1 – Năm học 2018-2019
 • - Nhóm 1: Ôn vị trí - cấu tạo - TCVL của KL, Ôn toán KL + PK Vd1, 2
 • - Nhóm 2: LT điện phân, Bài tập LT: 1-20, VN 21-35
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ 41 (Thứ sáu, 23/11/2018) – Lớp 12A1 – Năm học 2018-2019
 • - Nhóm 1: Ôn toán KL + PK (xong các ví dụ), Ôn TCHH của KL tới câu 10
 • - Nhóm 2: Sửa bài tập LT điện phân (xong). Toán điệp phân dạng 1 cơ bàn (xong), nâng cao: Về nhà làm
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ 42 (Thứ hai, 26/11/2018) – Lớp 12A1 – Năm học 2018-2019
 • - Nhóm 1: Sửa câu ôn TCHH của KL 11-19, Trắc nghiệm LT 1-20, về nhà làm 21-38 (kỳ sau sửa)
 • - Nhóm 2: Học toán điện phân NC dạng 2. Sửa toán điện phân NC dạng 1&2, tới câu 5, 6
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ 43 (Thứ sáu, 30/11/2018) – Lớp 12A1 – Năm học 2018-2019
 • - Học hợp kim và bài tập hợp kim
 • - Học ăn mòn KL và bài tập tự luận
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ 44 (Thứ hai, 3/12/2018) – Lớp 12A1 – Năm học 2018-2019
 • - Sửa bài tập ăn mòn
 • - Ôn tập amin-polime (cơ bản)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ 45 (Thứ sáu, 7/12/2018) – Lớp 12A1 – Năm học 2018-2019
 • - Nhóm 1: Ôn tập kiến thức cơ bản lần 2
 • - Nhóm 2: Ôn tập kiến thức nâng cao chủ đề I-IV, Về nhà V trở đi
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ 49 (Thứ hai, 21/12/2018) – Lớp 12A1 – Năm học 2018-2019
 • Bài mới: Điều chế kim loại (quan trọng)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ 51 (Thứ sáu, 28/12/2018) – Lớp 12A1 – Năm học 2018-2019
 • - Luyện tập điều chế KL
 • - PP giải bài tập điều chế KL
 • - Phát tờ trắc nghiệm LT về nhà làm
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ 56 (Thứ hai, 14/1/2019) – Lớp 12A1 – Năm học 2018-2019
 • - Ôn bài hợp chất canxi + Giải trắc nghiệm hợp chất canxi
 • - Nhóm 1: Sửa toán KLKT (R), học PP giải toán hợp chất canxi (R). BTN: 1-6
 • - Nhóm 2: PP giải toán KLKT nâng cao (R). VN bài tập 1-24
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ 57 (Thứ sáu, 18/1/2019) – Lớp 12A1 – Năm học 2018-2019
 • - Học nước cứng và trắc nghiệm LT nước cứng (R)
 • - PP giải toán hợp chất canxi (CB): (R)
 • - NHóm 1: Giải toán hợp chất canxi 1-5, VN: 6-16
 • - Nhóm 2: Giải toán hợp chất canxi: VN: 1-16
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ 58 (Thứ hai, 21/1/2019) – Lớp 12A1 – Năm học 2018-2019
 • - Nhóm 1: Giải toán nước cứng (PP và bài tập: xong). Học LT nhôm, VN: Trắc nghiệm LT nhôm
 • - Nhóm 2: Ôn bài nước cứng, test LT nước cứng, học LT nhôm, VN: Trắc nghiệm LT nhôm, Toán nước cứng: PP và bài tập (xong)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ 59 (Thứ sáu, 25/1/2019) – Lớp 12A1 – Năm học 2018-2019
 • Nhóm 1: Ôn và test nước cứng. Ôn nhôm và sửa trắc nghiệm LT nhôm. PP giải toán nhôm
 • Nhóm 2: PP giải toán nhôm nâng cao. Giải toán nhôm NC dạng 1 và 2
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ 60 (Thứ hai, 28/1/2019) – Lớp 12A1 – Năm học 2018-2019
 • - Nhóm 1: Giải toán nhôm cơ bản câu 1-11, Về nhà: 12-16
 • - Nhóm 2: Giải toán nhôm nâng cao câu 1-15
 • - Cả 2 nhóm: học bài mới: Hợp chất của nhôm xong III
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ 61 (Thứ hai, 11/2/2019) – Lớp 12A1 – Năm học 2018-2019
 • - Nhóm 1: Khảo LT hợp chất của nhôm. Toán hc nhôm CB dạng 2
 • - Nhóm 2: Sửa câu hỏi LT hợp chất nhôm 9-16. Toán h/c nhôm NC, dạng 1
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ 62 (Thứ sáu, 15/2/2019) – Lớp 12A1 – Năm học 2018-2019
 • - Nhóm 1: Test LT h/c nhôm. Toán H/c nhôm CB dạng 2 (tt): xong PP. VN: 10-16
 • - Nhóm 2: Toán h/c nhôm NC dạng 1: xong PP. VN: 1-22
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ 63 (Thứ hai, 18/2/2019) – Lớp 12A1 – Năm học 2018-2019
 • - Nhóm 1: Ôn bài hc nhôm, tự luận 1;12, TN: 1-22 (xong). VN: Toán hc nhôm CB dạng 2: 6-9
 • - Nhóm 2: Ôn bài hc nhôm, tự luận 1;20 (xong), TN: 1-22 (chưa sửa). Toán hc nhôm CB: VN tự làm 1
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ 64 (Thứ sáu, 22/2/2019) – Lớp 12A1 – Năm học 2018-2019
 • - Nhóm 1: Toán hc nhôm CB, dạng 2 (xong). Dặn Ôn LT điều chế KL
 • - Nhóm 2: Toán hc nhôm NC dạng 2, xong PP, Về nhà: 11-14, 20, 21
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ 65 (Thứ sáu, 01/3/2019) – Lớp 12A1 – Năm học 2018-2019
 • - Nhóm 1: TN ôn bài ĐCKL, Toán hc nhôm dạng 3: xong PP, bài tập VN: 20
 • - NHóm 2: Toán HC nhôm NC dạng 3: Xong PP, BT nhà: 1-19 (đã up bài giải)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ 66 (Thứ hai, 4/3/2019) – Lớp 12A1 – Năm học 2018-2019
 • Học bài mới: Sản xuất nhôm và làm bài tập
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ 67 (Thứ sáu, 8/3/2019) – Lớp 12A1 – Năm học 2018-2019
 • - Nhóm 1: Học lý thuyết Fe xong. Trắc nghiệm LT Fe xong. Về nhà: Ôn LT h/c canxi & nước cứng
 • - Nhóm 2: Học lý thuyết Fe xong. Trắc nghiệm LT Fe xong. Về nhà: Giải cho xong tờ ôn dc KL trang 3, 4 (câu 50-63) và Ôn LT h/c canxi & nước cứng
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ 68 (Thứ hai, 11/3/2019) – Lớp 12A1 – Năm học 2018-2019
 • - Nhóm 1: Ôn LT h/chất Ca và nước cứng: Xong. Phương pháp giải toán Fe CB: xong. VN: 1-21
 • - Nhóm 2: PP toán Fe CB và giải 21 bài tập: xong. PP toán Fe NC dạng 1: xong. BTVN: 1-10. Dặn ôn LT h/chất canxo & nước cứng
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ 69 (Thứ sáu, 15/3/2019) – Lớp 12A1 – Năm học 2018-2019
 • - Nhóm 1: Giải toán Fe câu 1-10, VN: 11-21; Ôn LT Al, thứ hai sẽ test lại
 • - NHóm 2: Phương pháp giải Toán Fe NC dạng 2: xong VD1 phần IV. VN: Ôn LT Al và hợp chất
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Thứ tư, 01/6/2019
 • Giải đề 4/2019
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Thứ tư, 8/ 5/ 2019
 • Giải đề 1-2019
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Thứ sáu, 24/5/2019
 • - Ôn lý thuyết Este đến polime phần 1, về nhà làm phần 2 và 3 (phần 2 có video giải trên Face)
 • - Về nhà giải đề 5 (có bài giải trên Face)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A1 mới được tải tài liệu
 • Thứ năm, 16/ 7/ 2015
 • - Chủ đề: Khái quát về cacbohidrat
 • - Chủ đề: Cấu tạo mạch hở, tính chất hóa học và điều chế glucozơ
 • HS lưu ý: Video nâng cao về cấu trúc mạch vòng của glucozơ chiều chủ nhật 19/7 sẽ có
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A2, Thứ ba, 21/ 7/ 2015
 • Sửa bài tập phiếu 12, còn 3 câu: 15, 16, 17 tự làm (xem HD)
 • Hoàn thiện kiến thức về glucozơ trong sách trang 35 & 36 (đến hết mục IV)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A2 - Thứ năm, 23/ 7/ 2015
 • - Chủ đề: Cấu tạo mạch hở và tính chất hóa học của frutozơ
 • - Chủ đề: Cấu tạo phâu tử và tính chất hóa học của saccarozơ
 • - Giải bài tập trong PHT số 13 - đã giải xong hết.
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A2, thứ ba 28/ 7/ 2015
 • Học chủ đề: Cấu tạo phân tử tinh bột và xenlulozơ
 • Học chủ đề: TCHH tinh bột và xenlulozơ
 • Giải PHT số 14, câu 1 đến câu 9
 • Dặn về nhà: giải xong P14 và ôn tập toàn bộ lý thuyết từ glucoz đến xenluloz (thứ sáu ôn tập chương)
 • Video buổi học hiện đang trục trặc, hết tuần mới có
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A2, Thứ năm, 30/ 7/ 2015
 • Tổng kết về cacbohidrat - học trong sách, trang 37 và 38: saccaroz, tinh bột và xenluloz
 • Giải PHT số 16 (xong)
 • Giải PHT số 15 (4 trang) từ câu 1 đến câu 37.
 • Về nhà giải hết câu còn lại trong P15. Ôn tập hết chương để tuần sau kiểm tra
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A2, Thứ ba, 4/ 8/ 2015
 • Chủ đề: Khái niệm amin và bậc amin
 • Chủ đề: Viết ctct các đồng phân amin no đơn hở
 • Chủ đề: Danh pháp amin
 • Về nhà: Giải BT 1-7 của PHT số 18
 • Kiểm tra 1 tiết chương 2
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A2, Thứ năm, 6/ 8/ 2015
 • Chủ đề: Toán amin tác dụng với axit, muối
 • Giải bài tập P19: câu 1 đến câu 3 - Về nhà giải đến hết câu 14 (bỏ qua câu 12 và 13)
 • Mấy bữa thầy bận nên giờ thầy mới up bài hướng dẫn giải P19
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A2, Thứ ba, 11/ 8/2015
 • Sửa P19 - đến câu 20, Về nhà giải tiếp các câu còn lại (xem hướng dẫn của thầy)
 • Học chủ đề toán đốt amin
 • Về nhà giải hết bài tập trong P18 (xem hướng dẫn của thầy)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A2, Thứ năm, 13/ 8/ 2015
 • Học chủ đề: So sánh lực bazơ
 • Học chủ đề: Tính chất hóa học của amin
 • Tổng kết bài amin trong sách lý thuyết
 • Giải bài tập P20. Tại lớp từ câu 1 đến 7. Về nhà từ 8 đến 38. Xem hướng dẫn
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A2, Thứ ba, 18/ 8/ 2015
 • - Khái niệm, đồng phân và danh pháp của amino axit
 • - Luyện tập tính toán theo thành phần phân tử amino axit.
 • - Giải P21 các câu: 1, 2, 3, 7 – 10. Về nhà giải hết các câu còn lại, trừ câu 11-14 và câu 19
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A2, Thứ năm, 20/ 8/ 2015
 • Sửa bài tập trong P21 (P20 HS xem video P1 và P2)
 • Kiểm tra amin
 • Sửa kiểm tra
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A2, Thứ ba, 25/ 8/ 2015
 • - Sự liên quan giữa tính chất vật lí và cấu tạo phân tử amino axit.
 • - Tính chất axit  bazơ của amino axit.
 • - Toán amino axit tác dụng với HCl và NaOH.
 • - Luyện tập P22: Giải các bài 12-17, 23 – 30 (bỏ các bài 26 và 29).
 • Bài về nhà: Các bài còn lại trong P22
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A2, Thứ năm, 27/ 8/ 2015
 • - Tổng kết bài amino axit trong sách
 • - Chủ đề khái niệm, đồng phân, danh pháp peptit.
 • - Giải P23 – Phần củng cố: câu 1 – 7.
 • - Giải P23 – Phần khái niệm peptit: câu 1 – 11
 • - Dặn ôn hết lý thuyết và bài tập amino axit – Thứ năm và thứ sáu sẽ kiểm tra.
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A2, Thứ ba, 1/ 9/ 2015
 • Lý thuyết về sự thủy phân peptit
 • Toán thủy phân peptit
 • Giải P23 các câu hỏi thủy phân peptit
 • Giải P24 bài 1-4. Về nhà từ 5 đến 19
 • Dặn thứ năm kiểm tra amino axit.
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A2, Thứ năm – 3/9/2015
 • - Sửa bài tập P24 (peptit)
 • - Kiểm tra lần 4 (amino axit)
 • - Ôn lý thuyết chất béo – giải phiếu 25 từ câu 1 đến câu 15 (về nhà giải hết câu còn lại)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A2, Thứ ba – 8/9/2015
 • - Sửa P25
 • - Luyện giải toán chất béo – giải P26 từ câu 1 – 10
 • - Về nhà giải tiếp P26 từ câu 11-14
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A2, Thứ năm – 10/9/2015
 • - Luyện giải toán chất béo, dạng 2 – giải P27, từ câu 1 – 10
 • - Về nhà giải tiếp P27 từ câu 11-14
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A2, Thứ ba – 15/9/2015
 • - Luyện thi TNPT phần este – Lý thuyết nâng cao.
 • - Giải P29 đến câu 12. Về nhà giải tiếp đến hết (bỏ câu 13)
 • - Video bài giảng chiều thứ tư có
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A2, Thứ năm – 17/9/2015
 • - Học protein và giải P31
 • - Luyện giải toán este dạng 1-3. Các kỹ thuật giải toán cơ bản và giải P30
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A2, Thứ ba – 22/9/2015
 • Luyện giải toán este dạng 4, 5, 6
 • Giải P32
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A2, Thứ năm – 24/9/2015
 • Đại cương về polime
 • Giải P33
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A2, Thứ ba – 29/9/2015
 • Toán este: dạng 7
 • Giải P34 (câu 1 đến 8). Về nhà: giải hết P34 và giải tiếp P35.
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A2, Thứ năm – 1/10/2015
 • Vật liệu polime: Chất dẻo và tơ
 • Giải P36 (câu 1 đến 13). Về nhà: giải hết P36
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A2, Thứ ba – 6/10/2015
 • Giải P39 (lý thuyết cacbohiđrat)
 • Dặn về nhà ôn kỹ lý thuyết cacbohiđrat, đầu tuần sau đánh giá kiến thức qua việc giải P40
 • Ôn phương pháp giải toán cacbohiđrat
 • Giải P37. Về nhà giải tiếp P38
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A2, Thứ năm – 8/10/2015
 • Lý thuyết Cao su – Giải P41  Về nhà làm phần tự giải trong P41
 • Tuần sau: Đầu tuần ôn hết lý thuyết Cabohidrat và Luyện giải tốt toán Cacbohiđrat.
 • Tuần sau: Cuối tuần ôn hết lý thuyết Vật liệu polime và Giải cho hết phần bài tập tự giải.
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A2, Thứ ba – 13/10/2015
 • Giải P40 (ôn cacbohiđrat)
 • Ôn toán amin – Giải P42: đến câu 13
 • Về nhà giải tiếp P42 từ câu 14 đến 29
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A2, Thứ năm – 15/10/2015
 • Vị trí, cấu tạo của kim loại – Giải P43: câu 1 – 22
 • Toán Kim loại + phi kim – Giải P43: câu 23 – 26
 • Về nhà: giải P43: câu 27 – 32
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A2, Thứ ba – 20/10/2015
 • Ôn lý thuyết amino axit – Giải trắc nghiệm lý thuyết P44, câu 1-15
 • Mở rộng lý thuyết: Cấu tạo và tính chất của hợp chất CnH2n+1O2N
 • Giải bài tập xác định cấu tạo chất P44, câu 1-9
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A2, Thứ năm – 22/10/2015
 • Cấu hình electron nguyên tử
 • Phương pháp giải toán kim loại + phi kim
 • Giải P46 (câu 1-3). Về nhà giải từ 4-12 (hướng dẫn giải tối thứ bảy thầy sẽ up lên web)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A2, Thứ ba – 27/10/2015
 • Ôn lý thuyết amino axit
 • Giải toán amino axit P45: câu 5 – 14. Về nhà từ 15 – 19 và 1-4
 • Tự luyện thêm P45bis
 • Lý thuyết mở rộng amino axit: phần II. Giải P44: câu 10 - 12
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A2, Thứ năm – 29/10/2015
 • Giải toán kim loại + phi kim (P46)
 • Giới thiệu phương pháp giải toán kim loại + axit
 • Bài tập nhà: câu 1-10 P48
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A2, Thứ ba – 3/11/2015
 • Sửa BT kim loại + phi kim ở P48
 • Toán kim loại + HNO3
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A2, Thứ năm – 5/11/2015
 • Sửa toán kim loại + HNO3: 10 bài mẫu. Về nhà làm hết P50 (xem tài liệu học buổi thứ ba 3/11)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A2, Thứ ba – 10/11/2015
 • Luyện tập toán kim loại + HNO3 (tiếp theo): P51 (trang 2): câu 1 đến 6. Về nhà câu 7 đến 10
 • Lý thuyết: Tính chất hóa học chung của kim loại. Về nhà giải P52
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A2, Thứ năm – 12/11/2015
 • Sửa BT P52. Giải BT P51
 • Học Dãy điện hóa của kim loại - Về nhà: bài tập phiếu 54
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A2, Thứ ba – 17/11/2015
 • - Học 4 phương pháp giải câu lý thuyết về dãy điện hóa & giải hết phiếu 54
 • - Học phương pháp giải toán kim loại + muối. Giải các bài 1-12 ở phiếu 53. Về nhà giải hết phiếu 53
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A2, Thứ năm – 19/11/2015
 • Sửa bài tập P53 (xong) – Giải bài tập P55 (câu 1 – 4), về nhà giải hết P55
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A2, Thứ năm – 26/11/2015
 • Sửa bài tập điện phân – P56
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A2, Thứ ba – 1/12/2015
 • Lý thuyết điều chế kim loại, giải P57, về nhà P58
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A2, Thứ năm – 3/12/2015
 • - Ôn tập amin, giải phiếu 60 (từ câu 1 đến 15), về nhà giải hết số câu còn lại
 • - Toán khử oxit kim loại, giải phiếu 59 (từ câu 1 đến 5), về nhà giải hết số câu còn lại
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A2, Thứ ba – 8/12/2015
 • - Ôn tập amino axit, giải P61 (câu 1 đến 15) – Về nhà giải hết số còn lại
 • - Ôn tập peptit và protein, giải P62 (câu 1 đến 13) - Về nhà giải hết số còn lại
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A2, Thứ năm – 10/12/2015
 • - Ăn mòn kim loại, giải P65 xong
 • - Ôn đại cương polime, giải P63 (câu 1 đến 5), về nhà giải các câu còn lại
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A2, Thứ ba – 23/12/2015
 • Toán kim loại kiềm – luyện tập P68 (câu 1-8)
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A2, Thứ ba – 29/12/2015
 • Lý thuyết kim loại kiềm thổ - giải P70
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A2, Thứ năm – 31/12/2015
 • Toán kim loại kiềm thổ - Giải P70, về nhà P71
 • Ôn lý thuyết kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ - Giải P73
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A2, Thứ ba – 5/1/2016
 • - Lý thuyết hợp chất của canxi – P75
 • - Toán CO2 + dung dịch Ca(OH)2 - P74, câu 1 – 8
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A2, Thứ năm – 7/1/2016
 • - Toán CO2 + dung dịch Ca(OH)2 - P74 xong
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A2, Chủ nhật – 10/1/2016
 • - Lý thuyết và bài tập Fe – P79 (4 trang) – Hết phần Fe + HNO3
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A2, Thứ ba – 12/1/2016
 • - Lý thuyết và bài tập nước cứng - xong P 82
 • - Sửa 20 câu lý thuyết P76, Ôn 39 câu lý thuyết P 83
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A2, Thứ năm – 14/1/2016
 • - Học lý thuyết nhôm (P84) đến hết phản ứng nhiệt nhôm, chưa luyện tập
 • - Sửa bài tập P78 gần xong, số câu còn lại về nhà tự giải
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A2, Chủ nhật – 17/1/2016
 • Bài tập Fe, P86 (4 trang): xong
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A2, Thứ ba – 19/1/2016
 • - Học xong lý thuyết nhôm, giải xong bài tập trắc nghiệm P85
 • - Toán nhôm, luyện tập xong câu 1 – 6 ở P88, về nhà giải hết câu 1 – 8 phần bài tập
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A2, Thứ năm – 21/1/2016
 • - Học lý thuyết nhôm hidroxit và muối nhôm (xong P93)
 • - Toán hợp chất nhôm căn bản, P94 về nhà giải câu 1-4
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A2, Chủ nhật – 24/1/2016
 • - Ôn tập lý thuyết Fe, giải P81 xong, giải trắc nghiệm P80 xong
 • - Lý thuyết hợp chất sắt(II), P96 xong.
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A2, Thứ ba – 16/1/2016
 • - Sửa P94 đến câu 7, về nhà làm hết số còn lại
 • - Học lý thuyết nhôm oxit, giải P99 đến câu 15
 • - Phát P95 dặn tự học
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A2, Thứ năm – 28/1/2016
 • - Sửa hết P99 và P94
 • - Phát P100 và dặn giải theo clip của lớp A1
 • - Phát kế hoạch ôn tập, dặn HS nỗ lực hoàn thành trong 2 tuần nghỉ
 • - Lưu ý: Các bài hướng dẫn P94 và P100 thầy sẽ đăng lên web vào ngày 28 Tết, hiện tại thầy bận nên không viết kịp
 • - Từ ngày 27 Tết các em có thể nhờ thầy trợ giúp qua điện thoại
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A2, Thứ ba – 16/2/2016
 • - Ôn thuộc lý thuyết nhôm và hợp chất ở các phiếu sô 84, 93, 95, 99
 • - Giải P102 (4 trang): xong
 • - Dặn ôn 7 bài toán nhiệt nhôm ở P100, thứ sáu sẽ luyện tập tiếp các câu còn lại của P100
 • - Dặn ôn lý thuyết hợp chất sắt(II) ở P96, chuẩn bị cho thứ sáu làm bài tập nội dung này
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A2, Thứ năm – 18/2/2016
 • - Ôn và bổ sung lý thuyết hợp chất sắt(II) ở P96
 • - Giải P103 xong
 • - Giải P97 – đã cho đáp án
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A2, Thứ ba – 16/2/2016
 • - Phương pháp giải toán hợp chất sắt(II) & giải xong P98
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Lớp 12A2, Thứ năm – 25/2/2016
 • - Hợp chất sắt(III) – P104: xong
 • - Toán hợp chất sắt(III) - P105: làm ở nhà
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 12A2 mới được tải tài liệu
 • Dữ liệu mới cho lớp 11 đang được cập nhật
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 11 mới được tải tài liệu
 • Buổi học thứ ?, ngày tháng năm
 • - Sự điện li
 • - Bài tập 1-4
 • - Về nhà: bài tập 5-8
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 11 mới được tải tài liệu
 • Dữ liệu mới cho lớp 10 đang được cập nhật
 • Tài liệu học
   Rất tiếc ! Chỉ có thành viên là học sinh lớp 10 mới được tải tài liệu
Thắc mắc về lý thuyết & bài tập, cần hỏi thầy thì bấm vào đây 

 LỜI DẶN CỦA THẦY 

Cần hoàn thiện bài tập ôn kim loại từ phần 1 đến phần 6.
 • Mang theo tất cả bài tập ôn kim loại từ phần 1 đến phần 6 để nộp cho thầy
 • HS có thể gởi yêu cầu thầy cho videoclip giải các câu còn bí hoặc còn thắc mắc
 • Chuẩn bị tốt cho thứ sau tới kiểm tra phần kim loại
Lớp học tại  trường thpt nguyễn chí thanh tp.hcm

 THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP ĐANG HỌC 

Lớp Lịch học Giờ học GV phụ trách
 12C3
 • Thứ ba
 • Thứ sáu
 • Tiết 2, 3 sáng
 • Tiết 1, 2 sáng
 Tống Thanh Tùng
 12A10
 • Thứ sáu
 • Thứ bảy
 • Tiết 4 sáng
 • Tiết 3 sáng
 Tống Thanh Tùng
 12A14
 • Thứ ba
 • Thứ năm
 • Thứ bảy
 • Tiết 4, 5 sáng
 • Tiết 4, 5 sáng
 • Tiết 4, 5 sáng
 Tống Thanh Tùng
 12A17
 • Thứ ba
 • Thứ bảy
 • Tiết 4 sáng
 • Tiết 2 sáng
 Tống Thanh Tùng
 HSG  Chủ nhật  9g – 11g15  Tống Thanh Tùng
 Tăng tiết 12  Thứ ba  Tiết 3, 4, 5 chiều  Tống Thanh Tùng

 BÁO GIẢNG TRONG TUẦN 

 • Lớp 12C3, Thứ sáu 8/6-2018
 • Lớp 12C3 - Thứ ba, 12/ 6/ 2017
 • Lớp 12C3 - Thứ sáu, 15/ 6/ 2018
 • Lớp 12C3 - Thứ ba, 19/6/2018
Lớp Tăng Tiết 12

Ready to trade in your summer in bimini for the this company classrooms of university hall